7S Analizi nedir? 7-S Nedir? 7S Modeli nasıl kullanılır?

7S Analizi nedir? 7-S Nedir? 7S Modeli nasıl kullanılır?

31 Temmuz 2017 1 Yazar: Bülent Keskin

7S analizi işletmelerin amaçlarına ulaşması için olası strateji değişimlerine ilişkin tahminlerde bulunarak, işletmenin mevcut durumu ve öne çıkan üstünlük/değerlerine göre yapması gereken değişiklikleri tanımlar. Bu modeldeki değişkenlerden herbiri, pazardaki duruma göre kurumla karşılaştırılır ve aradaki boşluk değerlendirilerek stratejiler üretilir.

Bu analizdeki temel varsayım mevcut durumu değerlendirerek 7s ile belirlenen özellikler üzerinden gerekli güncellemeleri yapma suretiyle amaçlara ulaşmaktır.

7S Analizi Nedir?

7-S Nedir?

 1. Strategy (Strateji) : İşletmenin amaçlarına ulaşması için gerekli anahtar yaklaşımların tanımlanmasıdır.
 2. Structure (Yapı) : Organizasyon içerisindeki kaynakların, farklı takım ve gruplar içerisinde nasıl tanımlandığını ifade eder.
 3. Style (Stil) : Paydaşlar, çalışanlar ve yönetim arasındaki etkileşim ve yönetimsel kültürü ifade eder.
 4. Staff (Çalışanlar) : Çalışanlar ve onların şirkete kazandırılması konularında gerekli olan yöntemleri ifade eder.(İK)
 5. Skills (Yetenekler) : Farklı aktivitelerin başarılma yeteneğidir.
 6. Systems (Sistemler) : Operasyonları desteklemek için kullanılacak teknik platform ve iş süreçlerini tanımlar.
 7. Shared Values (Paylaşılan Değerler) : Vizyon,misyon gibi şirket kültürüne ait ortak değerlerdir.
7s Analizi
7S Analizi

Bu 7 öğeyi teorik ve stratejik olarak 2 grupta değerlendirmek uygun olacaktır. Bunlardan teorik gruba strateji, yapı ve sistem faktörlerini, pratik gruba da daha muğlak biçimde tanımlanan stil, çalışanlar, yetenekler ve paylaşılan değerleri koyabiliriz.

Teorik grupta yer alan faktörleri değerlendirmek zor, tanımlamak daha kolaydır. Pratik grupta yer alan elemanlarsa daha göreceli biçimde tanımlanabilecek olmaları nedeniyle tanımlanmaları zor, değerlendirmeleri daha kolaydır.

Bu gruplamaya karşın 7S analizinde ister pratik, isterse teorik gruptaki elemanları, bir bütün içinde birbirlerini tamamlamları nedeniyle, birini diğerinden daha önemli ya da önemsiz olarak sunmanın analizi yanıltıcı sonuçlara götürebileceği unutulmamalıdır.

7S modelini oluşturan elemanları kısaca tanıdıktan sonra bu modeli oluşturmak için gereken sorulara da değinelim.

7S Modeli nasıl kullanılır?

7S Analizi için aşağıdaki örnek sorular başlangıç noktası kabul edilerek şirketin yapısına göre geliştirilmelidir.

Strateji:

 • Şirket stratejisi nedir?
 • Mevcut durumu ve varılmak istenen noktayı nasıl tanımlarsınız?
 • Bu noktada istenen amaca ulaşılması için olası strateji değişiklikleri nelerdir?
 • Pazardaki rekabet karşısındaki reaksiyonlarınız nedir? Ne kadar gerçekçi?
 • Önümüzdeki dönemde müşterileri talepleri ne yönde değişebilir?
 • Stratejinizdeki değişim sizi nasıl etkileyebilir?
7S Analizi Nedir?
7S Analizi Nedir?

Yapı:

 • Şirket departmanları nasıl oluşturulmuş?
 • Bunlar arasındaki ilişki nasıl?
 • Departmanların birbiriyle etkileşimleri olması gerektiği gibi mi?
 • Takım üyeleri nasıl konumlanıyor?
 • Hiyerarşi koordinasyon konusunda eksik ya da tutarsız kalıyor mu?
 • Yapıdaki değişimlerin şirkete etkileri nasıl olur?

Sistemler:

 • Organizasyonu çalıştıran ana sistem/ler neler?
 • Bilgi akışı ve denetimler nasıl değerlendiriliyor?
 • Sistemler arasındaki koordinasyon nasıl sağlanıyor? Eksik yönler var mı?

Paylaşılan değerler:

 • Paylaşılan değerler amaçlarla örtüşüyor mu?
 • Şirket kültürünüz nedir?
 • Mevcut durumla ulaşılmak istenen hedefler (vizyon, misyon vb.) arasındaki boşluklar neler?

Stil:

 • Yönetim/liderlik katılımcı mı?
 • Liderlik kontrol üzerine mi kurulu?
 • Çalışanlar/takım üyeleri arasında takım ruhu kurulu mu?

Çalışanlar:

 • Çalışanların şirkete kazandırılmasıiçin neler yapılıyor?
 • Çalışanların uzmanlıkları/eğitim kategorileri nasıl kurgulandı?
 • Hiyerarşi uzmanlıklara göre mi nasıl kurgulandı?
 • Çalışanlara verilen görevler için yeterlilikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Herhangi bir personel alım ihtiyacı var mı?

Yetenekler:

 • Şirketin temel yetenekleri neler?
 • Hedefle mevcut durum arasındaki yetenekler arasında boşluklar bulunuyor mu?
 • Şirketin yetenekleri sektörel, teknolojik vb. değişimler karşısında ne kadar başarılı?

Son olarak 7S Analizinin aslında kısaca “istenen hedef ya da amaca ulaşmak için yapılan bir modelleme” olduğunu belirtsek de bu amacın şirket performansını arttırmadan sektörel değişimleri değerlendirmeye, Departmanlaşmanın sağlanmasından üretim kapasitelerini geliştirecek stratejilerin nasıl uygulanabileceğinin belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesinin önemine değinmekte de yarar görüyorum.