Ansoff Matrisi (Ansoff Matrix) nedir?

Ansoff Matrisi (Ansoff Matrix) nedir?

21 Ağustos 2017 0 Yazar: admin

Proje yönetimi ve yönetim stratejileri kapsamında kullanılan modellerden biri de Ansoff Matrisi dir ki bu model, varolan ya da yeni gelişen pazarlarda fırsatları görerek karlılığı fazla olan ürün ya da hizmetlere yatırım yapılması ya da yapılmaması konusunda şirketlere stratejilerini belirleme imkanı sular.

Ansoff Matrisi;

 • Pazara Nüfuz Etme (Varolan Ürün-Varolan Pazar),
 • Pazar Geliştirme (Varolan Ürün-Yeni Pazar),
 • Ürün Geliştirme (Yeni Ürün-Varolan Pazar) ve
 • Ürün/Hizmet Çeşitlendirme (Yeni Ürün-Yeni Pazar) önerilerini sunar.

Burada bu matrisin yararlı olması için öncesinde pazar-ürün araştırmasının detaylı biçimde yapılmış olması gereklili de ortadadır.

Ansoff Matrisi

Ansoff Matrisi

Ansoff Matrisi nasıl Kullanılır?

Ansoff Matrisi aşağıdaki sorulara stratejik cevaplar arar ve bunlara göre şirketlere özellikle yatırım yapılıp yapılmaması konusunda öngörüler sunar.

Pazara Nüfuz Etme: Varolan ürün ya da hizmet varolan müşterilere nasıl daha fazla satılabilir?

Örneğin, Çalışma saatlerinizi müşterilerinize uygun biçimde yeniden düzenleyebilir, teslimat sürelerini kısaltabilir, Web sitelerinizde sattığınız ürün ya da hizmetlerine ilişkin tedarikçilerle de iletişim sağlayacak bir bölüm planlayarak satışlarınızda artış sağlayabilirsiniz.

Pazar Geliştirme: Yeni Pazarlara nasıl girilir?

Mevcut Pazar üzerindeki talep değişimlerini değerlendirerek, bunun artması durumunda yeni pazarlardaki talebi de düşündüğünüzde bunu mevcut imkanlarınızla karşılayabilir misiniz?

Ürün Geliştirme: Var olan ürün ya da hizmet nasıl geliştirilebilir?

Daha düşük maliyetle çalışan üreticiler, ürün kalitesinin arttırılması, paketlemenin gözden geçirilmesi gibi konularda mevcut müşteri fikirleri incelenebilir. Web Sitelerinizi e-ticarete imkan sağlayacak biçimde ve ürünlerinizi burada farklı biçimlerde sunarak daha da önemlisi maliyetlerinizi düşürerek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.

Çeşitlendirme: Yeni pazarlara yeni ürün ya da hizmetlerle nasıl girilir, varolan müşteriler için satışlar nasıl arttırılabilir? Yeni ürünlerle yeni pazarlara açılmayı hedefleyen bu model diğer 3 strateji ile kıyaslandığında en riskli olandır.

Proje Yönetimi kategorisinde aşağıdaki stratejilerle ilgili yazılara devam edeceğiz.

 1. Pazar-Marka Analizi
 2. 7s Analizi
 3. BCG (Boston Consulting Group) Matrisi (Growth Market Share Matrix)
 4. Paydaş Analizi
 5. Pest (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) Analizi
 6. Porter 5f
 7. Hedef Kitle Analizi
 8. Pazarlama Karması ve Pazarlama Karması Elemanları (Pazarlamanın 4P si)
 9. PLC (Product Lifecycle) Modeli
 10. Müşteri-Pazar Segmentasyonu
 11. Servequal Analizi ve Hizmet Kalitesi
 12. Swot Analizi