Ar-ge nedir? Ar-ge aşamaları nelerdir?

Ar-ge nedir? Ar-ge aşamaları nelerdir?

3 Eylül 2019 Kapalı Yazar: Bülent Keskin

Ar-Ge Nedir?

 • Yeni bir ürünün üretilmesi, 
 • Ürün kalitesi veya standartının yükseltilmesi, 
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, 
 • Yeni bir teknolojinin yurt koşullarına uyumunun sağlanması, 
 • Mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi ve bunlara yenilerinin uyarlanması amacıyla yapılan, bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen ve her aşaması belirlenmiş çalışmaları ve bunların sonuçlarını kapsamaktadır. 

Bir başka değişle Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme/ Research and Development- RD) Bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır.  Ar-ge: Araştırma ve Geliştirme olmak üzere iki bölümde incelenir.

Araştırma: Bilinmeyeni bilmeye ve öğrenmeye yönelik yapılan tüm bilimsel ve teknolojik faaliyetleri kapsamaktadır.

Geliştirme: Mevcut bilginin veya yeni teknolojinin yeniden düzenlenerek daha iyiye doğru yönlendirilmesi faaliyetidir. Geliştirme, “araştırmadan elde edilen ve faydalı malzemelerin, araçların, prototip ve süreçlerin tasarım ve geliştirilmesini içeren sistem ve yöntemlerin üretilmesine yönlendirilen bilgi veya anlamanın sistematik kullanımıdır”.

Neden Ar-Ge?

 • Yeni kalite ve standart uygulamaları, 
 • Yeni sınai ve fikri mülkiyet hakları, 
 • Çevre dostu üretim anlayışı ve 
 • Belirlenmiş tüketici tercihinin göze alınması gibi yeni yüzyılın temel kuralları; Ar-ge faaliyetlerini daha önemli hâle getirmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmede güncel çizgide ilerleyebilmek ve geleceğe güvenle bakabilmek için daha fazla araştırma ve bilgi üretmek, bunu ürün ve hizmete dönüştürmek zarureti vardır. 

Ar-ge’nin işletmelerde önem kazanmalarının nedenleri arasında tüketicilerin değişen ihtiyaç ve zevkleri, teknik gelişmelerdeki hızlılık, yeni teknoloji alanları, kısalan ürün yaşamları, artan yerel ve küresel rekabet koşulları sayılabilir.

Ar-ge nedir?
Ar-ge nedir?

Araştırma çeşitleri nelerdir?

Temel Araştırma:Yeni bilgi yaratma. Herhangi bir uygulama kaygısı olmadan bilimsel bilginin geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalardır. Temel araştırmanın amacı “çalışılan konu hakkında, pratik kullanımdan çok yüksek bilgi veya anlamaya sahip olmaktır.” Temel araştırmaların çoğu üniversitelerde yapılır.

Uygulamalı Araştırma:Bir problemi çözme olarak tanımlanabilir. Belirli bir uygulama hedeflenerek bilimsel bilginin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalardır. Uygulamalı araştırma “farkına varılmış veya özel bir ihtiyacı karşılayacak bir yöntemi belirlemek için gerekli bilgi veya anlamayı” elde etme yolu olarak gösterilmektedir.

Ar-ge aşamaları nelerdir?

Kavram geliştirme,Diğer bir ifadeyle;
Teknolojik/teknik ekonomik yapılabilirlik etüdü,Doğanın sırlarının bulunması (temel araştırma),
Geliştirilen kavramlarda tasarıma geçiş sürecinde yer alan çalışmalar,Buradan çıkan bilgileri bir teknolojiye dönüştürmek,
Tasarım ve çizim çalışmaları,Teknolojileri geliştirmek,
Prototip üretimi,Ortaya çıkan teknolojiyi ürüne uygulamak,
Pilot tesis kurulması,Ürün geliştirmek,
Deneme üretimi,Teknoloji ve ürünleri devamlı bir iyileştirme sürecine tâbi tutmak,
Patent çalışmaları,Satış sonrası hizmetleri vermek.
Satış sonrası sorun giderme hizmetleri. 

Kim ne Yapar?

Üniversiteler

 • Temel bilimsel ve uygulamalı araştırmalar ile yeni kavramların ortaya konmasında öncülük ederler.
 • Ar-ge elemanı yetiştirirler
 • Üniversite-sanayi işbirliği

Kamu Ar-Ge Kurumları

 • Uygulamalı araştırmalar yaparlar ve destek teknolojileri ile jenerik (yeni ve yayılgan) ve rekabet öncesi teknolojileri desteklerler.
 • Kamu Ar-ge kurumları-sanayi işbirliği

Özel Kuruluşlar

Mülkiyetli teknolojileri üretirler.