Aydınlatma Ölçümü hakkında herşey..

Aydınlatma Ölçümü hakkında herşey..

22 Ekim 2017 0 Yazar: admin

Aydınlatma ölçümü, ortamın aydıklık seviyesinin kontrolü amacıyla yapılır. İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu’na göre yapılacak aydınlatma ölçümü, yapılan işin niteliği ve ortama göre aydınlık şiddetinin belirlenen değer aralıklarında olup olmadığının kontrolünün yetkili kişilerce yapılmasıdır.

Aydınlatma Nedir?

Aydınlatma, ilgili ortam içerisinde bulunan nesnelerin ışık uygulamaları ile algılanmasına imkan veren tasarımlardır.

Aydınlatma doğal ışık ve yapay ışık kullanılarak yapılır. Canlıların doğası gereği doğal ışığın insanlar üzerindeki olumlu etkisi ortadayken, aydınlatmanın mümkün olduğunca doğal ışık kullanılarak yapılması Enerji verimliliği açısından da önemlidir. Bu bakımdan özellikle yeşil bina tasarımlarında mimari ve elektrik projelerinde doğal ışıktan mümkün olduğunca yüksek oranlarda yararlanılması hedeflenir.

Güneşli bir günde gölgedeki aydınlık seviyesi (yaklaşık 10 bin lüks) ile yapay aydınlatmanın (özel durumlar hariç ortalama 500 lüks) kıyas götürmeyeceği ortadadır.

İşyerlerinde aydınlatma

İşyerlerinde güvenli çalışma bakımından en önemli kriterlerinden birisi de muhakkak aydınlatmadır. Uygun biçimde yapılacak aydınlatmanın hem işlerin daha kolay yapılması hem de olası riskler çerçevesinde tehlikelerin görünür kılınması bakımından önemi ortadayken, çalışanlar üzerindeki olumlu psikolojik etkileri de bilinmektedir. Diğer olumlu etkilerinden öte en temel bu 3 etki dahi işyerlerinde yapılacak uygun aydınlatma ile verimliliğin artacağını da göstermektedir.

İşyerlerine aydınlatma, İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmeliğin 22.,23. ve 24. maddesinde şöyle açıklanmıştır.

 1. İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012;  standartları esas alınır.
 2. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir.
 3. Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur.

Ortama göre aydınlatma çeşitleri nelerdir?

Aydınlatmayı ortamına göre; köprü, yol, tünel, tarihi mekan, açık alan, bina içi, estetik amaçlı, stadyum ve spor sahaları,  tehlikeli alan ve havaalanı aydınlatması biçiminde sınıflandırabiliriz. Bunların haricinde özel uygulama aydınlatmaları da yapılmaktadır.

Tüm bu ortamlara göre yapılacak aydınlatmalarda;

 • Uygun malzeme seçimi,
 • İlgili mühendislik hesaplarının yapılması,
 • Acil aydınlatma, enerji verimliliği ve güvenlik uygulamaları ile
 • İlgili standartlara ve mevzuata uygunluk göz önüne alınmalıdır.

Aydınlatma ölçümü neden gereklidir?

Aydınlatma nedir? ve İşyerlerinde aydınlatma başlıkları altında da değinildiği gibi aydınlatma işlerin sağlıklı yürütülmesi, verimlilik ve işci sağlığı ve güvenliği konuları bakımından oldukça önemlidir.

Aslında bu noktalarda temele oturtulan İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu ile de Aydınlatma ölçümü zorunlu kılınmıştır.

Aydınlatma ölçümü
Aydınlatma ölçümü

İş güvenliği için yapılacak Periyodik Kontrollerin amacı nedir?

Periyodik kontroller sağlık yönünden ve teknik yönden yapılan kontroller olmak üzere iki başlık altında incelenir. Periyodik kontrollerin temel amaçları şunlardır:

 • Periyodik kontrolün en temel amacı iş güvenliği kapsamında olası risklere ilişkin olumsuz durumların yaşanmadan ortadan kaldrılmasıdır.
 • Periyodik kontrollerle makine ve tesislerin fiziki özellikleri belirlenir.
 • Maddenin doğası ve işletme ortamından kaynaklanan nedenlerle makine ve tesisatlarda meydana gelebilecek aşınma, yıpranma ve olası arızaya neden olabilecek durumların tespit edilmesi ve sonraki aşamada tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklik ve tedbirlerin belirlenerek uygulanması sağlanır.

Teknik Periyodik kontrol süreci nasıl olmalıdır?

 • İlgili tesisteki makine ve tesisatlara ilişkin teknik özellikler (marka, imalat yılı, seri numarası, gücü vb.) ile çalışma usul-esasları belirlenir. İşletme ve bakım şartlarına ilişkin bilgi ve belgeler incelenir.
 • Uygulanacak test ve kontrollere ilişkin gerekli yasal mevzuat incelenir.
 • İlgili mevzuat gereği periyodik kontrolleri yapması gereken yetkili teknik personel temin edilir.
 • Yetkili teknik personel yapacağı test ve kontroller sonucunda teknik rapor düzenler.
 • Bu raporla belirlenen uygunsuzlukların düzeltilmesi için gerekli süreç yasal mevzuatta göz önüne alınarak oluşturulur.

Teknik Periyodik kontroller nelerdir?

Teknik yönden işyeri bina ve tesislerin kontrolü ile üretimde kullanılan makina ve tesisatın kontrolü yapılır. Bu kontroller şunlardır:

 • Taban, asma kat ve asma iskelelerin kontrolü
 • Aspirasyon tesisatı,
 • Kazan ve Kompresörler,
 • Basınçlı Kaplar, Basınçlı Gaz Tüpleri,
 • Kaldırma Araçları,
 • Boru Tesisatı,
 • Tank ve Depolar,
 • Basınçlı Asit Kapları,
 • Fırın ve Ocaklar ,
 • Asansör Kontrolleri,
 • Kişisel Koruma Donanımları,
 • Elektrik İç Tesisatı
 • Acil durum aydınlatmaları kontrolü ve Aydınlatma Ölçümleri,
 • Topraklama ve paratoner tesisatı,
 • Exproof (Alev sızdırmaz) Cihazlar,
 • Elektrikli El Aletleri
 • Yangın ekipmanları ve yangın alarm tesisatlarının kontrolü
 • Ortam gürültü, toz, gaz, sıcaklık ve titreşim ölçümleri,
 • Tahliye ve Yangın söndürme tatbikatı,
 • iş makineleri operatör kullanım ve yetkili personel belgelerinin kontrolü,
 • Acil durum aydınlatmalarının kontrolü,
 • Kalorifer kazanlarının kontrolü,
 • Vinç, kaldırma araçları, Forklift ve kepçe kontrolleri.

Aydınlatma ölçümünü kimler yapabilir?

Elektrik Mühendisi çalıştıran işletmeler aydınlatma ölçümlerini kendileri yaptırabilirken bulunmayanlar Elektrik SMM Belgeli gerçek kişilere ya da Elektrik Mühendisleri Odasına aydınlatma ölçümlerini yaptırabilirler.