BCG Matrisi (Growth Market Share BCG Matrix) nedir?

BCG Matrisi (Growth Market Share BCG Matrix) nedir?

7 Nisan 2018 0 Yazar: admin

The Boston Consulting Group ürün portfolyo analizi uzun dönem strateji planlamalarında, fırsatların görülerek yararlanılması amacıyla şirketlere ürün portföyleri çerçevesinde ürünü geliştirme konusunda  nereye yatırım yapacakları ya da nerede yatırımı kesecekleri konusunda öngörüler sunar.

BCG Matrisi, pazar payı ve pazar büyüme hızını değerlendiren 4 bölümden oluşmaktadır.

BCG Matrisi Nasıl Kullanılır?

  1. Köpekler: Bu ürünler düşük pazar gelişme hızı ve pazar payına sahiptir. BCG Matrix köpekleri ürün gamından çıkarılmaları önerilir.
  2. Soru İşareti ya da sorun çocuklar:Ürünler hızlı gelişen pazarlarda düşük pazar payına sahiptir. Nakit çıkışı yüksek olduğundan ayrılacak kaynakların “maliyet-etkililiği” üzerinde durulmalıdır. Desteklenerek  yıldızlaşabilir, Pazar payı gelişmezse de köpekleşirler. Gelecekteki durumlarını öngörmek zaman alabilir.
  3. YıldızlarÜrünler hızlı gelişen pazarda yüksek pazar payına sahiptir.
  4. Nakit İnekleri: Sütün alınması ineğin ölmemesine bağlıdır. Ürünler az gelişen pazarlarda yüksek paya sahiptir.