Bilişim Teknolojileri ve Güvenlik

Bilişim Teknolojileri ve Güvenlik

20 Temmuz 2019 1 Yazar: Bülent Keskin

Birbirleriyle çok yakın ilişkisi bulunan bilgi, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkideki köprü görevini bilişim teknolojileri sağlamaktadır. Kapsamlı ve genel tanımıyla Bilişim teknolojileri; günümüzün en temel zenginlik kaynağı olan bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesi ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilebilmesini, bugün için elektronik, optik vb. tekniklerle tanımlanmış belirli kurallara, protokollere göre otomatik olarak sağlayan teknolojilerin bütünüdür.

Bilişim teknolojileri ve güvenlik ilişkisini biraz daha özele inerek detaylandıralım.

Bilişim Teknolojisi nedir?

       Bilişim Teknolojileri, bilgi ile teknolojinin beraber kullanılmasıyla elde edilen tüm sonuçları içermektedir. Ana sistemlerden mikro bilgisayarlara kadar, bilgisayar temelli tüm sistemleri ifade etmektedir. Bilişim teknolojilerinin en önemli özelliği başka teknoloji alanlarını da derinden etkilemesi ve değiştirmesidir. Bilişim teknolojileri, verimliliği ve refahı arttıran anahtar faktör olarak yer almakta, bilginin gücünü harekete geçirebilmektedir.

Bilişim Güvenliği

Bilişim ve Güvenlik 

Bilişim Teknolojileri konusundaki en önemli noktalardan biri de şüphesiz, bilişim sektörünün aslında tahmin edilemez ölçüde hızlı gelişimiyle beraber gelen güvenlik açıkları ve bunun neticesinde bunlardan yararlanma yoluna giden saldırganların bu açıkları kullanma eğilimleridir. Bu noktada da karşımıza Bilgi Güvenliği ya da Bilişim Güvenliği kavramı çıkmaktadır.

Gelin bu kavramı kişisel güvenlikten öte devletlerin güvenliği açısından inceleyelim.

Bilgi Güvenliği- Bilişim Güvenliği-Güvenlik

Bilgi Güvenliği ya da Bilişim Güvenliği kavramları artık bireyler kadar devletleri de yönetimsel anlamda olduğu kadar güvenlikleri konusunda da etkilemektedir. Öyle ki çağın teknolojilerine sahip devletler, verimlilik ve üretkenlikleri ile rekabet güçlerini hızla arttırırlarken, bu teknolojilere sahip olmayan az gelişmiş ülkeler rekabet güçlerini kaybetmekte, hatta bunun da ötesinde, teknolojik anlamda gelişmiş devletler onların siyasal, hatta ve hatta sosyal yaşamları üzerinde bile belirleyici olmaktadır. 

Çünkü, günümüzde devletler, ekonomik gelişimlerini, refah, mutluluk ve güvenliklerini bilim ve teknoloji politikaları yoluyla yürürlüğe koydukları stratejilerle sağlamaktadır . Burada teknolojiye tam anlamıyla sahip olmayan-olamayan devletler açısından dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ise çağımızda tehdit tanımının şüphesiz teknolojiyi de içermesidir.

Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri

Burada aslında pekçok yönüyle değerlendirilmesi gereken teknoloji ve Devletlerin güvenliği arasındaki ilişkiye, istihbarat kavramı üzerinden devam etmek yerinde olacaktır. Nitekim bir ülkenin sahip olduğu teknolojilere göre istihbarat biçimleri de gelişerek farklılaşmıştır.

Örneğin istihbaratın elde ediliş biçimine göre sınıflandırabileceğimiz sinyal istihbaratı ve iletişim-elektronik istihbarat yöntemleri direkt olarak gelişen teknolojilere göre değişen istihbarat türleridir. Çünkü, Sinyal istihbaratı; orijinal hedef tarafından gönderilen sinyal şeklindeki mesajların tespit edilmesidir. Bu mesajlar, elektromanyetik yayma vasıtaları ve sensörler vasıtası ile tespit edilebilir. İletişim ve elektronik istihbarat ise yeni buluşların geliştirilmesi için bilgi temin edilmesinin yanında, hedef ülkenin sahip olduğu iletişim yetenekleri hakkında gerekli stratejik değerlendirmenin yapılmasına imkân verir . 

 Bu bağlamda devletlerin güvenliğiyle ilgili en önemli konulardan biri şüphesiz devletlerin, geleceğin bilgisayar donanımlı robotik savaş yöntemlerinin belirleyici olacağı “bilgi savaşlarına” hazırlık düzeyidir.

Sonuç olarak bilişim teknolojilerinin öneminin tartışılmaz olduğu günümüzdeki en önemli konulardan birisi de Bilgi Güvenliği kavramıdır. Çünkü; 60’lı yıllarda ortaya atılan, 80’li yıllarda bilgisayarların yaygınlaşmasıyla büyük bir ivme kazanan, günümüzde de bilişim teknolojilerinin en önemli bileşeni olan ağ kavramıyla kazanılan büyük gelişmelerle beraber, kaybedilecek varlıkların da yaratacağı risklerin de artmasıyla, bilişim güvenliği kavramı da hayati bir önem taşır hale gelmiştir.