Elektrik Alan nedir? Manyetik ve Elektromanyetik Alan Nedir?

Elektrik Alan nedir? Manyetik ve Elektromanyetik Alan Nedir?

25 Nisan 2021 2 Yazar: Bülent Keskin

Elektrik Alan nedir?

Bir yükün başka bir yük üzerinde oluşturduğu itme ya da çekme kuvveti elektrik alanı olarak tanımlanır. Yani elektrik yükü çevresinde bir elektrik alan oluşturur. Örneğin fişe takılı bir bilgisayarın çevresinde bir elektrik alanı vardır ve bu alan bilgisayardan uzaklaştıkça azalır. Elektrik alanın büyüklüğü besleme gerilimine bağlı olarak değişir. Yani elektrik alan mesafe ve besleme gerilimine bağlıdır. Elektrik alanın şiddeti V/m ile ölçülür.

Elektrik alan, insanlardaki eşik seviyesinin farklı olmasından dolayı bir kişi tarafından hissediliyorken aynı ortamda bulunan bir başka kişi tarafından hissedilmeyebilir. Kadınlar erkeklere göre, hayvanlar ise insanlara göre elektrik alandan daha fazla etkilenir. Yine vücudun farklı bölgeleri ya da iletkenlik durumları da elektrik alandan farklı biçimde etkilenir.

Genel olarak 10 kV/m altında insanlar ciltleri üzerinde üflenme, 10-20 kV/m arasında iğnelenme, 20 kV/m’den fazla durumlarda da iğnelenme ya da rahatsızlık hissedebilir.

Elektrik Alan Nedir? Manyetik Alan Nedir?

Manyetik alan nedir?

En genel tanımıyla manyetik alan, akımın geçişi sırasında üzerinden geçtiği iletken çevresinde oluşturduğu alandır. Bir başka değişle elektrik yüklerinin yer değiştirmesi sırasında manyetik alan oluşur. Manyetik alan elektrik yüklerinin hareketi olarak açıklanan akımın şiddetiyle orantılı biçimde artar.

Manyetik akı yoğunluğu birimi Tesla, manyetik alan şiddeti Gauss birimleriyle ölçülür.

Yukarıda da bahsedildiği gibi elektrik alan insanlar tarafından hissedilebilirken manyetik alan hissedilmez. Ancak sağlıkta tedavi amaçlı da kullanılan manyetik alana maruz kalan kişilerin vücudunda bu alanın şiddetine de bağlı olarak bir akım meydana gelir.

Manyetik Alanların etkileri nelerdir?

Manyetik alanların kısa ve uzun vadedeki etki ve bu etkilerin şiddetleri kişisel özelliklere bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Genel olarak kısa ve uzun vadedeki etkileri şunlardır:

Kısa Vadeli Etkiler:

 • Stres,
 • Görüş alanı bozuklukları,
 • Kulak çınlaması ve ısınma, geçici işitme problemleri
 • Özellikle kalp pilleri etkilenebilir.
 • Yorgunluk-halsizlik hissi,
 • Konsantrasyon bozuklukları,
 • Baş ağrısı.

Uzun vadeli etkiler:

 • Genetik problemler,
 • Beyin hasarları ve hastalıkları,
 • Kan hücrelerinin hasarı, Lenfoma (Beyaz kan hücresi) kanseri,
 • Kalp rahatsızlıkları,
 • Hafıza problemleri,
 • Kalıcı işitme sorunları,
 • Hamilelerde embriyo gelişimi sorunları, Düşük riskinin artması,
 • Sperm sayısında düşüş
Elektromanyetik alan nedir?

Elektromanyetik alan nedir?

Elektrik alanın manyetik alanla birlikte oluşturduğu alana elektromanyetik alan denir. Yani elektrikle çalışan bir cihaz çevresinde hem elektrik alan hem de manyetik bir alan oluşturur.

Elektromanyetik alanları frekans ve dalga uzunluğu kavramlarıyla açıklayabiliriz. Bunlardan frekans; dalganın her saniye başına titreşim sayısı (Hz) ve Dalga uzunluğu ise bir titreşim sırasında dalganın aldığı mesafe olarak açıklanır. Frekans ve dalga uzunluğu ters orantılıdır. Frekans arttıkça yayılan enerji de artar.

Elektromanyetik alan Teorisi dersleri Elektrik Elektronik mühendislerinin en zorlandığı derslerin başında gelir. Bu yazı vesilesiyle hocalarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Elektromanyetik radyasyon (EMR); çok çok düşük frekanslı ( Extremly Low Frequency) ELF bandı ve radyo –mikro dalga frekans (RF-MW) bandından oluşur. Frekansın artmasıyla manyetik alanın artması prensibine göre ELF bandındaki manyetik alanların canlılar üzerindeki etkilerinin daha az olduğunu söyleyebiliriz.