Elektromekanik Taahhüt işleri bütçe çalışması nasıl yapılır?

Elektromekanik Taahhüt işleri bütçe çalışması nasıl yapılır?

28 Ocak 2018 0 Yazar: admin

Elektromekanik Taahhüt İşleri Bütçe çalışması, işletmenin temel amacı olan karlılığın sağlanması hususunda oldukça hayati öneme sahiptir. Yaklaşık Maliyet nedir? Önemi ve Hesap Aşamaları nelerdir? başlıklı yazımızda yaklaşık maliyetin belirlenmesiyle ilgili bilgilere yer vermiştik. Bu yazımızda da konuyu biraz daha pratiğe çekerek saha gözlemlerimize göre değerlendirelim.

Nitekim, özellikle inşaat yükleniciliği altında yapılan elektrik ve mekanik işlerinin bütçelendirilmesi genellikle bu disiplinlere çok da hakim olmayan kişilerce yapılmaktadır. Ancak bu durum işin ihale yoluyla alınması sürecinde düşük fiyat verilerek işin alınmasını da sağlamaktadır belki ama sonuçta firmaların büyük zararlarla işi tamamlamasına ya da tamamlayamadan işi bıraklamalarına neden olmaktadır.

Elektromekanik Taahhüt İşleri Bütçe Çalışması

Yukarıda da bahsettiğim gibi özellikle elektrik ve mekanik kalemlerinin ayak bağı görüldüğü bir anlayışla işin tamamı için kar edilmesi mümkün değildir. Bu noktada  bu yaklaşım içerisindeki firmaların özellikle bu kalemler üzerinden hanelerine zarar yazdıkları görülürken özellikle elektrik, mekanik ya da her ikisini de içerecek biçimde elektromekanik işleri alanında faaliyet gösteren firmaların artışı ile bu kalemleri bu taşeronlar üzerinden yürütmenin işin ve karlılığın sürekliliği açısından da önemli avantajlar sağladığını görmekteyiz.

Yaklaşık Maliyet nedir? Önemi ve Hesap Aşamaları nelerdir? yazımızda yaklaşık maliyetin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki sıralamaya yer vermiştik. Bu aslında bütçe çalışmalarının da genel çerçevesini belirler.

  • Projeler
  • Mahal Listeleri
  • Genel ve Özel Teknik Şartnameler
  • Metraj listelerinin hazırlanması
  • Yaklaşık maliyet hesap cetveli

Bütçe çalışmalarını yaparken de aşağıdaki konuları göz önüne almak gerekir.

Bütçe Ekibi: Bütçe ekibi teknik konulara hakim olmayan salt satınalma biriminden oluşmamalıdır. Temin edilecek malzeme ve süreçler hakkında şartname yeterliliklerini sağlamayan alımlar belki ilk etapta ucuz görülse de sonuçta ya malzemeyle ilgili astarı yüzünü aşacak revizyonlara ya da tamamen değişimi gerektirecek durumlara neden olabilir.

Karşılaştıma Tabloları ve Bütçe Formatı: İlgili tablo ve bütçeler anlaşılır olmalı veriler net biçimde sunulabilmelidir.

Elektromekanik Taahhüt

Elektromekanik Taahhüt

Elektromekanik Taahhüt

Elektromekanik Taahhüt Firmaları

İş planlarının Hazırlanması: Her ne kadar yukarıdaki tabloda genel gider kar kısmı önceden verilmiş olsa da özellikle bu bölümlerin iş planı olmadan öngörülmesi mümkün değildir. İş planı üzerinden işin süresi ve bu süre içindeki ilgili mihenk taşlarında personel, araç vb. gereksinimleri görmek daha uygun ve kolay olacaktır.

Yukarıdaki bütçe şablonları raylı sistemlerle ilgili çalışmamın bir bölümü olmakla birlikte aşağıda da tünel elektromekanik işleriyle ilgili bir çalışmamdan alıntı yapalım. Ms Project, Visio, Asana, Smartsheet, Primavera ve Zoho programları ön plana çıkan proje yönetimi uygulamalarıdır. Bu profesyonel yazılımları incelemekte yarar olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Elektromekanik Taahhüt  İş Planı

Elektromekanik Taahhüt İş Planı

Bütçe ve Vadelerinin belirlenmesi: Gerek yaklaşık maliyetle ilgili çalışmalar ve gerekse ek olarak yukarıda açıkladığımız genel çerçeve içerisinde aslında giderlerle ilgili de bir analiz yapabilir olduk. Bu aşamada giderler olduğu kadar gelirlerimiz yani hakedişlerle ilgili de bütçemizi bir zemine oturtmalıyız.

Özetle Bu aşamada hangi dönemde ne kadar işciye, hangi makine/teçhizata ne zaman gereksinim duyulacağını da öngörerek bir nakit akış şablonu oluşturulur. Yatırımları değerlendirirken alternatif kararlar üzerinde de durulmalıdır. Belki alternatif bir sistemle maliyetler ciddi biçimde düşürülebilir.

Bütçe Değerlendirmeleri: Bütçenin genel hatlarıyla oluşturulmasından sonra bütçelerin hakediş ve aylık bazlı olarak karşılaştırılması önemlidir. Bu noktada farklar tespit edilerek gerekiyorsa bütçeler revize edilmelidir. Bütçe verileri gerçekleşen-fark ve revize şekli ile aylık faaliyet raporlarına yansıtılmalıdır. Bütçenin icra kurulunca kabulünden sonra artık bütçe bilançosu tanzim edilebilir.

Elektrik, mekanik ya da elektromekanik işleriyle ilgili bütçe çalışmalarınız, her türlü soru görüş ve önerileriniz için info@elektromekaniksefi.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.