ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı ne işe yarar?

ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı ne işe yarar?

27 Mart 2019 0 Yazar: admin

Bilgiye kolaylıkla erişebildiğimiz günümüzde artık güç bilgiye sahip olma oranına göre değerlendirilmektedir. İşletmelerin olduğu kadar devletlerin de gücü ellerinde tutmaları ancak ve ancak bilgiye sahip olarak onu yönetmelerinden geçmektedir.

Bilgiye ulaşmanın oldukça kolaylaşmasına karşın, bu durum aslında aktörler arasındaki rekabeti de arttırmıştır. Bu noktada işletmeler açısından en önemli nokta rekabet üstünlüğü sağlamakla birlikte bunun nasıl olacağına karar vermelerinden geçmektedir.

Aslında farklı unsurlardan bahsetmek mümkünken biz bu yazımızda bunlardan en önemlisi olan kaliteli bilgiyi yönetme ve bunlarla doğru kararlar almamızı sağlayan, bilgi yönetiminin günümüzde olmazsa olmazı haline gelen araçlardan biri olan Kurumsal Kaynak Planlaması diğer adıyla ERP yazılımlarından bahsedeceğiz. 

ERP Nedir?
ERP Nedir?

Bilindiği üzere işletmelerin sahip olduğu örtülü ve açık bilgi olarak 2 çeşittir. Örtülü bilgi aslında kurumun kendi öz varlığı olan bilgiyi anlatır. Açık bilgi ise örtülü bilgiye göre daha somuttur. Bu nedenle de daha net biçimde yönetilebilir.  

Burada konumuz var olan bilginin sistematik biçimde ve amaçlara dönük olarak yönetilmesidir.

Bilgi, Bilim ve Teknoloji arasındaki ilişkiye göre bilgi bilimi, bilim teknolojiyi doğururken yeni teknolojilerde yine bilgiyi arttırır. Yani bilgi, bilim ve teknoloji arasında bir döngü gerçekleşir. Bu üçlemede bahsi geçen teknolojinin en önemli unsuru da günümüzde bilişim teknolojileridir ki bilişim teknolojileri kullanılan donanımlar ile yazılımları kapsar.

Bu noktada işletmeler açısından bilgi yönetimini sağlayan en önemli araçlardan biri muhakkak ki Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımlarıdır. 

ERP Nedir?

En genel tanımıyla Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımları, işletmenin tüm süreçlerinde oluşan tüm bilgi varlığının, işletmelerce stratejik kararların verilmesi sürecinde doğru, etkin ve verimli biçimde kullanılmasını sağlayan yazılımlardır.

Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımları, işletmelerde ilgili bölümlerden çok, iş süreçlerini ve tüm iş süreçleri arasındaki bilgi akışlarını hedef alır. Kurum içerisinde hedef aldığı ilgili bilgi akışlarından elde ettiği verileri bütünleşik hale getirir.  Süreçler arasındaki bilgi akışının herbiri kendi içerisinde yer alan modüller aracılığı ile yapılmaktadır. 

Kurumsal Kaynak Planlaması ne işe yarar?
Kurumsal Kaynak Planlaması ne işe yarar?

ERP Yazılımları neden Önemlidir?

Kurumlar arasında rekabetin giderek arttığı günümüzde, rekabeti yönetmek isteniyorsa bu bilgi yönetiminden, bilgi yönetimi ise Kurumsal Kaynak Planlaması programı ERP’den geçmektedir. Çünkü ERP, kurumun sahip olduğu bilgiyi elle tutulur hale getirir ve buna sahip olan işletmeler için de karar verme süreçleri daha sağlıklı yürümektedir. 

Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımlarının işletmelere sağladığı bazı yararlar şunlardır:

1. İşletmelerde yürüyen tüm süreçlerde bütünleşik bir bilgi akışına sahip olunması,

2. Geleceğe dönük ihtiyaçlarla birlikte ortaya çıkan tüm yeni süreçlere ve bu süreçlerdeki değişimlere kolaylıkla adapte olabilmesi,

3. Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımlarının planlanması süreçlerinde, aslında kurum içerisinde olgunlaşmamış süreçlerin belirlenebilmesi, bu süreçlerin belirli bir sistematiğe sokulabilmesi,

4. Amaç, Maliyet ve zaman üçgeninde, amaca ulaşmanın zamana bağlı olması zamanın da aslında maliyet olduğu yaklaşımı ile bilgiye ulaşma sürelerinin kısalması ve dolayısıyla maliyetlerin düşmesi.

5. Bilgi yönetiminin sağlanması ile kontrol ve izlemeye imkân veren bir yapının ortaya çıkması,

6. İşletmelerdeki planlamanın daha net biçimde yapılabilmesi sonucu kaynakların da daha etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesi

7. Raporlama süreçlerinde kolaylık ve bu raporlara göre karar süreçlerinin optimum verimli olabilmesi.

Sonuç olarak Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımları, özellikle orta ve büyük ölçekli firmalarda bilgiye en doğru biçimde erişilerek bu bilginin yayılması ve departmanlar arasındaki bilgi de bir bütünlüğün sağlanmasına imkân vermesi ile de daha doğru kararlar alınabilmesi açısından oldukça önemlidir.