Haarp Nedir?

Haarp Nedir?

8 Nisan 2022 0 Yazar: Bülent Keskin

      Haarp Projesi serimizin ilk yazısında Haarp nedir? sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Haarp nedir? yazımızdan sonra ise merak edilen Haarp projesinin detaylarına, Haarp teknolojisine ya da biraz daha medyatik tabirle Haarp silahının derinliklerine yolculuğumuz devam edecek.

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) nedir?

Ülkelerin sahip oldukları uyduları yok edecek bir vuruş, dışarıdan gelebilecek füze saldırılarına karşı oluşturulabilecek bir kalkan, Dünya’daki herhangi bir bölgedeki haberleşmeyi tamamen keserken bizim haberleşmemizi mümkün kılabilecek bir verici, hava kontrolünü mümkün kılacak bir silah, Dünya’nın derinliklerini tarayarak gizli üsleri depoları ya da madenleri bulabilecek bir tarayıcı, insanların zihinlerine kazıyacağı mağlubiyet hissiyle kazanılacak bir zaferin mimarı. Bu bahsedilen özellikler özetle Haarp olarak bilinen “High Frequency Active Auroral Research” programın Dünya kamuoyunda tartışılan özelliklerini yansıtmaktadır.

Haarp Nedir?
Haarp Nedir?

       23 Mart 1983’de dönemin ABD başkanı Ronald Reagan’ın çağrısıyla, nükleer savaşı imkânsız kılacak bir savunma yaratma amacıyla başlatılan SDI (Stratejik Savunma İnisiyatifi) basın tarafından “Star Wars” olarak adlandırılacaktı. İşte Haarp’de aslında bu fikrin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Burada şundan da bahsetmek istiyorum ki; bu program çerçevesinde ortaya çıkarılan çalışmalar; Dünya devletleri tarafından ortak imzalanan pek çok anlaşma bakımından yasal yada yasal olmayan nitelikte olabilmektedir. Nitekim Haarp’in tartışılan yönleri, uluslararası bazı anlaşmaları da ihlal eder niteliktedir.

       Bu projenin en önemli prensibi; 1864 yılında İskoç Matematikçi, James Clark Maxwell tarafından yayınlanan, elektromanyetik dalgaların bir noktadan başka bir noktaya yayılabileceğini belirttiği “Elektromanyetik Alan Teorisi”’dir. Bu teorinin, doğruluğu 1880’de laboratuvar ortamında yaptığı titiz çalışmalar neticesinde Alman Fizikçi, Heinrich Hertz’in 1880’lerin sonlarındaki çalışmalarıyla doğrulanmıştır.

Bu süreçte ilk Haarp prototip çalışması 1993 yılının sonlarında yapılmıştır. 1995 yılında 1996 yılı için Harp harcamaları “Savunma İçin İleri Seviyede Araştırma” adıyla yer aldı. Bütçede Haarp’e ayrılan para yeraltının savunma amaçlı kontrolüyle Aurora aktarımlarının araştırılması olarak açıklanmaktaydı. Burada bahsedilen teknoloji “Toprak Delici Tomografi” (EPT) teknolojisidir. Kimine göre bu teknolojinin bütçelerde gösterilme nedeni, programın kamuoyu baskılarına karşı askeri değil sivil amaçlı olduğunu vurgulamaktır ve aslında bu teknolojinin adıyla Haarp projesine aktarılan bütçe, diğer çalışmaları da desteklemektedir.

Haarp’in Teknik Özellikleri

Bernard Eastlund’un ileride bahsedeceğim ilk patentinde ortaya koyduğu; icadın çok büyük enerji ihtiyacı, projenin yürütüldüğü Alaska’daki kaynaklarla yakından ilişkilidir. Resmi olarak proje, Alaska’da Gakona askeri üssünde yürütülmektedir ancak Poker Flats olarak bilinen bölge de çalışmaların yürütüldüğüne iddialar da mevcuttur. Çalışmalar Haarp’in kendi web sayfasında aynen “62 deg 23.5 min North Latitude,145 deg 8.8 min West Longitude “ olarak verilmektedir.

Haarp vericilerinin çalıştığı katman olan iyonosfere yönlendirilecek ışınlar, iyonosferi ve atmosferin birbiriyle etkileşimli diğer katmanlarını da ısıtacaktır. Bu nedenle bu vericilere iyonosfer ısıtıcıları denilmektedir.

Programın özü, iyonosfer güçlendirme ve yönlendirme teknolojisinin Savunma Bakanlığı amaçları için potansiyel kullanımını değerlendirmek için gerekli öncü deneyleri yapabilecek şekilde eşsiz bir iyonosfer ısıtma becerisi geliştirmek olacaktır.

Ancak, Haarp’in içinde bulunan faz sıralı sistem bir radar değil, çok yüksek frekansların iyonosferdeki bazı noktalara odaklanmasında kullanılan sistemdir. Bu nedenle bazı Haarp karşıtları, bu teknolojinin kullanımının Dünya üzerindeki herhangi bir noktada Gamma Patlamaları yaratabilecek güçte olduğunu savunmaktadırlar.

       180 adet IRI denilen HF anteni ile tamamlanması planlanan tesisin sahibi ABD Savunma Bakanlığıdır. Sekiz sütun, altı sıradan oluşacak IRI vericilerinin bulunduğu  kulelerin tepesinde, 2,8-7 MHZ ile 7-10 MHZ aralığında çalışacak biçimde ayarlı iki çift kutuplu anten, her kulenin tepesinde büyük bir X oluşturacak biçimde yerleştirilmiştir. Antenlerin yanında yerden 4,5 m. yükseğe yerleştirilen kafeslerle, RF dalgaların yere yansımaları tekrar yukarı doğru yönlendirilirken, aynı zamanda ışınların yoğunlaşması da sağlanmıştır. Temel olarak bu kafeslerle vericileri üzerlerinde bulunduran kuleler, birbirlerinden 25 m. uzaklığa sahiptirler.

Haarp Teknolojisi
Haarp Teknolojisi

HAARP Projesinin çekicisi olan IRI vericileri iyonosferin bir bölümünü geçici olarak tetiklemek amacıyla kullanılmaktadırlar.

       Resmi belgeler hükümetin Haarp için niyetini üst atmosferik ve güneş-dünya araştırmaları için önemli bir arktik tesis oluşturmak şeklinde açıklamaktadır.

       HAARP, HF’ da yüksek enerji çıkışları ile iyonosferin ısıtılması ve burada bir takım değişimler yapılarak etkilerinin incelenmesi için başlatılmış hava, deniz savunma bakanlığınca yürütülen ve EXCEDE, RED AİR ve CHARGE4 kod adlarıyla bilinen bir projedir.