Haberleşme Sistemleri (Veri İletişim Sistemleri) Tarihçesi

Haberleşme Sistemleri (Veri İletişim Sistemleri) Tarihçesi

11 Temmuz 2021 0 Yazar: Bülent Keskin

1799: “İletişimdeki en önemli buluşlardan birisi, Alessandro Volta’nın 1799 yılındaki elektrik aküleri keşfidir. Bu keşif, Samuel Morse’un 1837 yılında açıklayacağı elektrik telgrafının geliştirilmesini mümkün kılmıştır. İlk telgraf linki, Mayıs 1844’de Baltimore ile Washington arasında kurulmuştur.

1858: Telgraf haberleşmesindeki en önemli mihenk taşı, 1858 yılında Birleşik Devletler ile Avrupa arasında kurulan ilk kıtalararası kablonun kurulumudur. Bu kablo, kurulumundan yaklaşık 4 hafta sonra denizaltı bağlantısı onarılamayacak şekilde arızalandı. İkinci kablo bundan birkaç yıl sonra Temmuz 1866 yılında kullanılabilir biçimde tekrar çekildi.

1876: Alexander Graham Bell, telefonun patentini aldı ve 1877 yılında Bell Telephone Company’i kurdu.

1880: A.Graham Bell tarafından 200 m.lik haberleşme sağlandı.

1887: Charles Vernen Boys, ilk ince cam fiberi gerçekleştirdi.

1906: Triod yükselticilerin Lee De Forest tarafından 1906 yılındaki keşfi, telefon iletişim sistemlerinde sinyal yükseltimine ve bundan dolayı da çok uzak mesafalere sinyal iletimine imkân sağladı. Örneğin kıtalararası telefon iletişimi 1915 yılında kullanılmaya hazır hale geldi.

1950: Direkt görüntü iletiminde ilk kez cam fiber kullanıldı.

1958 -1960: Önce 300 bps ile 1200 bps hızlarında ve daha sonra 2400 bps hızında modemler piyasaya tanıtıldı. Bu tür modemler; dial-up ve düsük hız kiralık hatlarda full dupleks veri iletimlerinde örneğin bankalar ile bankaların ATM (Para Çekme Makinaları) bağlantılarında kullanılmaktadır. Ayrıca 1960 yılında LASER’in başarıyla çalışması sağlanmıştır.

1970: 70’li yıllarda X.25 standartı kullanılmaya başlanmıştwwır. Yine TCP/IP’nin ve fiber optik kabloların kullanılmaya başlanması da bu yıllara denk gelmektedir.

1980: 80’li yıllarda Frame Relay standartı X.25 in yerine kullanılması düşünülen bir standart olarak ortaya çıkmış ve LAN (yerel alan ağlarında) ethernet standartları belirlenmiştir.

1983: Bu yılın başlarında internetin babası ARPANET’in resmi protokolu TCP/IP olarak kabul edildi ve 1 Ocak 1984 tarihinde 100 adet bilgisayarın bağlantısı ile ilk internet bağlantısı kuruldu.

1984: Dünya telefon şirketleri, ISDN’i (Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi) haberleşme de kullanma konusunda fikir birliğine vardılar. ISDN, günümüzde hala kullanılan, ancak ADSL’in ortaya çıkmasıyla cazibesini kaybetmiş bir teknolojidir.

1990: 90’lı yıllarda ATM (Eşzamansız İletim Modu) tekniği piyasaya çıkmıştır.1992’de HDSL ve 1993’de de ADSL, telefon hatları üzerinden yüksek veri iletimini sağlayacak şekilde standartlaştırıldı.

1998: Mobil uydu el telefonları: 64 uydudan oluşan ilk kanopi, 1998 yılında Iridium adlı bir şirket tarafından hayata geçirildi. Ayrıca, önceki “çanta” telefonlarından daha küçük ve daha az hantal olan ilk el uydu telefonlarını da ürettiler. Bu, mobil telekomünikasyonda devrim yarattı ve modern bir akıllı telefona yol açacaktı.

2003: VoIP İnternet telefonu: 2003 yılında, telefon görüşmeleri artık İnternet protokolleri aracılığıyla bir bilgisayar üzerinden iletilebiliyordu. Bu, arayanların önceden kurulmuş bilgisayar ağlarını kullanacağı için uzun mesafeli ücretlerin geçerli olmadığı anlamına geliyordu.

Günümüzde de devam eden büyük ve hızlı dönüşüm ile çok yüksek hızlarda haberleşme imkanlarına sahibiz. Bu durumda da, bilgi teknolojileri ve haberleşmenin önemini daha da artmaktadır.