Hedef Kitle Analizi

Hedef Kitle Analizi

5 Ağustos 2019 Kapalı Yazar: Bülent Keskin

Hedef kitle analizi pazarlama stratejilerinin başarıya ulaşması için hayati bir öneme sahiptir ve temel birkaç adımla tamamlanacak bu analiz ile hedef kitlenin anlaşılması ve bu yolla da onlara en etkin yoldan nasıl ulaşılacağı soruları cevap bulur.

Hedef Kitle analizi bir ürün ya da hizmet için Pazar hakkında detaylı bilgi toplama faaliyetidir. Bu analizi yapmadan pazara sunulan bir ürün, marka ya da hizmetin başarısı tamamıyla şansa bırakılmış demektir.

Bir ürünün pazarlanması aşamasından önce yapılması olmazsa olmaz olan bu analiz kullanılan bazı ek yöntemlerle de örneğin bazen bir yazarın yayınlayacağı bir makale, bazen kısa bir film ya da benzer herhangi bir çalışmanın yapılması suretiyle bizleri hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarına daha hızlı biçimde ulaştırabilir.

Gelin Hedef Kitle Analizi aşamalarından başlayarak bu analizin nasıl kullanıldığına, kendim üzerinden tasarladığım örnek vaka çalışması örneğine ve son olarak da bu analizi yapma konusunda konuyla ilgili sonuç ve özet niteliğinde bulduğum analizin temel sorularına göz atalım.

Hedef Kitle Analizi?
Hedef Kitle Analizi nedir?

Hedef Kitle Analizi özellikleri

Başlangıç: Öncelikli olarak hedef kitlenin tanımlanması şarttır. Genel olarak bu ürünü kim kullanacak? Ürün pazarın büyük bir kısmına mı yoksa daha çok özel bir kısmına mı hitap ediyor?

Başlangıç aşamasında önce hedef kitle kaba haliyle belirlenir ve daha sonra daha derinlemesine detaylandırılır.

Demografikler: Demografiklerin belirlenmesi hedef kitle analizi açısından iyi bir başlangıç noktasıdır. Burada daha önce pazara sunulmuş benzer ürünlerin kullanıcıları hakkındaki demografiksel bilgilerin incelenmesi bize önemli ipuçları sağlayabilir. Örneğin, bu incelemede karşımıza akademisyen bir grup çıkıyorken bizim müzisyenlere ya da tam tersi durumda akademisyenlere hitap edecek bir strateji geliştirmemiz elbette yanlış olacaktır.

Detaylar: Öngörülen hedef kitlenin ekonomik profili, cinsiyeti, yaş aralığı gibi temel bilgilerin tespitinden sonra bunların detaylandırılması hedef kitlenin tam olarak belirlenmesi açısından önemlidir. Yeni ürün ya da hizmeti isteyecek ve buna ihtiyaç duyacak kitlenin tespiti bu analizin temel amacıdır.

Hedef Kitle Analizinin Kullanılması

Hedef Kitle Analizi
Hedef Kitle Analizi

Hedef kitle analizi ancak hedef kitlenin belirlenmesinden sonra kullanıma sunulabilir. Örneğin bu yolla pazarda hâlihazırda bir ürünün eksik yönlerinin belirlenmesi suretiyle bunları bizim ürünümüzde gidererek sunmak hedef kitleyi de muhakkak memnun edecektir. Bu bilgi ise hedef kitlenin belirlenmesinden sonra onların gözlemlenmesi, onlarla karşılıklı iletişimde bulunulması ve onlara odaklanılması suretiyle cevap bulur.

Hedef kitlenin talep ve ihtiyaçları hakkında elde edilen onların coğrafi konumları, yaş aralığı, cinsiyeti, gelir durumu ve benzer ilgili tüm detaylar belirlendikten sonra ürün, marka ya da hizmet hedefine ulaşabilir. Bu analizden sonra ise yaratıcı sürece geçilir ve hedef kitleye en etin biçimde ulaşılır.

Hedef Kitle Analiz Örneği

Örneğin gezi dergisinde makale yayınlayacak stratejistimiz Bülent Keskin’in vaka incelemesini yapalım.

Genel bir SWOT analizi yaparsak; Bülent Keskin Elektronik Mühendisi olması itibarıyla bu makale için biraz zorlanabilir ama onun daha önce yayınladığı bir kitabı olması, hem strateji bilimi hem de diğer bir yüksek lisans deneyimi ona avantaj sağlayacaktır. Keskin daha önce bir gezi dergisine makale yayınlamasa da yazarlık deneyimi onun güçlü yanı. Bir diğer güçlü yanı ise onun bu tarz dergileri özellikle gezilerinde ihtiyaç duyması nedeniyle okuması. Bu dergileri okuması onun özgün bir makale yazması açısından bir risk teşkil edebilir mi? Belki.. Ya da onun gezi sektörünün dışından gelmesi okuyucuları açısından farklı bir yaklaşım mı sunacak..

Bülent Keskin hedef kitleye nasıl ulaşmalı?

Dil ve Üslup

Öncelikli olarak Keskin, yayınının dil ve üslubuna daha önce benzer dergilerde yayınlanmış makalelerin incelemesiyle başlamalıdır. Böylelikle kullanacağı dilin resmi mi esprili mi ya da ciddi mi olacağına karar verebilir.

Bu inceleme ile dikkat etmesi gereken bir diğer unsur olan yazısının uzunluğu, kısalığı ya da detaylandırılması olduğunu görecek.

Ancak..

Acaba çok özgün bir çalışma yapmak isteyen yazarımızın esas kaynağı okuyucular mı? Tabii ki.. Önceki çalışmaları inceleyerek bir fikir sahibi olabilir ama bu o çalışmaların başarısı hakkında net bir bilgi vermeyecektir.

Demografikler

Yazarımız başarılı bir çalışma için öncelikli olarak okuyucu kitlesini belirlemelidir ve bunun için de demografikleri sorgulamalıdır.

Dikkat edilmesi gereken ilk demografik okuyucu kitlesinin yaş aralığıdır. Böylelikle okuyucularının müzelere mi yoksa daha çok eğlence mekanlarına mı  ilgi duyacaklarını ya da gelir düzeylerini bilmesiyle onlara daha çok lüks oteller hakkında mı ya da daha çok küçük oteller hakkında mı bilgi vermesi gerektiğini öğrenebilir. Tabii ki cinsiyet dağılımı da tüm bu soruların cevaplarını etkileyecektir. Ama cevaplar Bülent Keskin’de..

Okuyucu Beklentileri

Başarılı bir çalışma için belirlenmesi gereken en önemli unsur okuyucu beklentilerinin ne kadar karşılandığıdır. Çünkü bu çalışma sürekli gezen bir gezgin için Restoran bilgileri, ulaşım bilgileri, döviz bürolarının yerleri ya da caddelerin isimleri bakımından önemli bilgiler içermeliyken koltuğunda kahvesini yudumlarken okuyan bir okuyucu için daha çok tarihi yerler hakkında bilgiler vermelidir.

İlgi

Yazarın demografikler ya da okuyucu beklentilerinin ötesinde cevap bulması gereken okuyucularının ilgisini çekecek bir çalışma yapması önemlidir. Yemek Kültürü, Fiziksel Aktivite, Sanat Müzik ya da Spor?

Keskin okuyucusunun ilgisini belirlemek zorundadır.

Hedef Kitle
Hedef Kitle Nedir?

Hedef Kitle Analiz Soruları

Hedef kitle analizi etkili bir stratejinin oluşturularak başarıya ulaşması için çok önemlidir.

Birkaç soruyla tamamlanacak bu analiz ile hedef kitle tespit edilerek onlara en uygun yollarla ulaşılabilir.

Kim? Hedef Kitle Analizinde ilk soru “hedef kim?” dir.

O filmi kim izleyecek? O kitabı kim okuyacak ya da o ürünü kim alacak? Onlar yaşlı mı yoksa genç mi? Kadın, erkek ya da bekârlar mı? Yüksek gelir grubundalar mı? Geniş bir kitlenin mi yoksa daha spesifik bir grubun içindeler mi?

Hedef Kitle hakkındaki bu temel sorular ürün, marka ya da hizmet için hedef kitleyi belirleyecek temel cevaplar içerir.

Neden? İkinci olarak sorulması gereken soru ise pazarın ürün, marka ya da hizmete neden ihtiyaç duyacağıdır.

Kitlenin neyi aradığı, istediği, beklediği ya da ihtiyaç duyduğunun araştırılması bize çok özel bilgiler sunar. Hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarının karşılaması hususunda bu soruların cevaplanması oldukça önemlidir.

Nerede? Kim ya da neden sorularının cevaplanmasından sonra sorulması gereken soru ise hedef kitle nerede?’dir.

Ancak bu sorunun cevaplanmasından sonra hedef kitleye nasıl ulaşılacağı ve en etkin mesajın nasıl verileceği belirlenebilir.

Nasıl? Hedef kitleye nasıl ulaşılacağı aslında kim? Neden? Ve Nerede? Sorularına cevap bulunduktan sonra belirlenebilir. Belki onlara en etkin biçimde web sitemiz üzerinden ulaşabiliriz ya da sosyal medya onlara ulaşmamız için en etkin yoldur..