İnternet Nedir? TCP/IP Nedir?

İnternet Nedir? TCP/IP Nedir?

14 Temmuz 2021 0 Yazar: admin

      Bilgisayar ağları, günümüzde artık her türlü bilgiyi taşımakta, dolayısıyla endüstrinin her alanına girmektedir. Gerek evimizde gerekse işimizde bir ağa dâhil olmayan bilgisayar artık neredeyse kalmamıştır. İçinde yaşadığımız dünyada mali, askeri, sanatsal, bilimsel ve benzeri her türlü bilgiyi internet sağanağı altında yaşamımıza katabilmekteyiz. Bu noktada içinde bulunduğumuz, sahip olduğumuz en önemli varlık olan bilginin korunmasının daha da önem kazandığı, bilgi çağında başarı, bu bilgilerin bir kaynaktan diğerine güvenli hatasız ve hızlı bir biçimde iletilmesinden geçmektedir.

İnternet Nedir?

       İnternet nedir sorusunu genel olarak, “TCP/IP protokolü ile kontrol edilen, birbirinden tamamen farklı ağlardaki bilgisayar sistemleri arasında telekomünikasyon alt yapısını kullanarak veri iletimini destekleyen, küresel tek bir ağ gibi çalışan bilgisayar şebekesidir.” şeklinde cevaplayabiliriz.

İnternet ne zaman bulundu?

İnternetin ilk temelleri 1950’li yıllarda ABD’de atılmaya başlandı. 60 ve 70’li yıllarda hızlı bir şekilde gelişmeye başlayan internetin bildiğimiz anlamda halini alması ise 1989 yılında oldu. İnternetin doğduğu tarihin de 1989 olduğu kabul edilir. Özetle çağımızın belki şimdilik olsa da an itibarıyla gözde haberleşme sistemi internet, soğuk savaşın etkisiyle 1960’da ABD savunma bakanlığı tarafından ARPANET adıyla kurulmuş ve 1990’dan sonra hızla gelişerek bugünkü halini almıştır.

İnternet nedir? TCP/IP Nedir?
İnternet nedir?

TCP/IP Nedir?

       TCP/IP, ilk defa ABD’de Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network) adı altında, askeri bir proje olarak geliştirilmiş ve daha sonra üniversiteler tarafından da kullanılmaya başlanmış, ardından ABD’nin dört bir yanında birbirinden bağımsız geliştirilen ağlar, tek bir omurga altında NSFNet olarak adlandırılarak ulusal boyutu aşıp dünyaya yayılmıştır. İnternet’in doğuşu da bu tarihe denk gelir.

 TCP/IP protokolü ağlar arasında evrensel bir dilin kullanılması ve iletişimin donanıma ya da yazılıma bağımlı olmaması amacıyla kullanılmaktadır. İlk olarak Unix işletim sistemlerinde kullanılan bu protokol bahsedildiği gibi daha sonra tüm ağlarda bir standart haline gelmiştir.