Komuta Kontrol Savaşı (Command and Control Warfare – C2W)

Komuta Kontrol Savaşı (Command and Control Warfare – C2W)

24 Temmuz 2021 0 Yazar: Bülent Keskin

Komuta kontrol savaşı; gizlilik, askeri aldatma, psikolojik operasyonlar, elektronik harp, fiziksel tahribat operasyonlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma, düşman komuta kontrol yeteneğini dağıtma ve yok etme, dost komuta kontrol yeteneğini koruma amacı ile bütüncül olarak kullanımı anlamına gelmektedir.       

Harp alanı ile komuta merkezi arasındaki iletişim Komuta Kontrol sistemleri vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu anlamda komutanlar kendi kuvvetleri üzerindeki yetkilerini, komuta kontrol sistemleri üzerinden sağladıkları bilgi ve istihbarat ile taktik, stratejik ve harekâtsal açıdan değerlendirerek yine bu sistemler üzerinden savaş alanına iletirler. 

Karar vericiler üzerine odaklanan komuta kontrol sistemleri, sivil karar vericilere ve askeri komutanlara stratejik, konvansiyonel ve özel operasyon kuvvetlerinin yönetimi için gerekli imkânları, sensörleri ve donanımları sağlar. Çeşitli konvansiyonel ve stratejik kuvvetlerle ilgili olan komuta kontrol sistemleri, savunma mimarisinin bütünleşik bir yapısıdır ve caydırıcılığa ve savaşma yeteneklerine de katkıda bulunmaktadır.

Tüm sensör ve silahların bir ağ sistemi ile bütünleştirildiği bir ortamda karar vericiler ortak bir bilgi sistemini kullanırlar. Bu durumda şeffaf olmayan hiyerarşik emir komuta sistemindeki her komuta katı, operasyonlarda zaman kaybına neden olur. Böyle bir organizasyon yerine misyona göre adapte edilen bir organizasyon çok daha hızlı ve güvenli olacaktır. Misyona göre adapte edilmiş organizasyonda da hiyerarşinin tamamen ortadan kalkması söz konusu değildir. Birçok kritik kararın klasik düzende verilmesi gerekebilir.

Komuta Kontrol Savaşı Nedir?

Girişte verilen tanıma ek olarak Libicki bu savaşı, bilgi savaşının savaş alanlarında psikolojik yıkımla bütünleşik bir askeri stratejisi olarak tanımlamaktadır. Komuta kontrol savaşında hedefe ulaşmada beş araç kullanılmaktadır.

Bunlar;

  • Operasyonel güvenlik, bir tarafından kendi operasyonu hakkında düşmanın komuta kontrol sistemi tarafından keşfedilmesini engellemektir.
  • Askeri aldatma, operasyon hakkında düşman komuta kademesine yanlış bilgi sızdırmasıdır.
  • Psikolojik operasyonlar, düşman kuvvetlerine düşman liderinin kuvvet ve nüfusunu etkileme ve kontrol etmesini zorlaştırıcı bilgiler yayılmasıdır.
  • Elektronik Harp ve
  • Fiziksel tahribat; düşman komuta kontrol sistemine saldırılar yapılmasıdır.

Komuta kontrol savaşının temel amaçları düşmanın Komuta kontrol sistemini yok ederek düşmanı yenmek, düşman komutasıyla birliklerini birbirinden ayırmak ve kendi komuta kontrol sistemimizi korumaktır.

Komuta kontrol karar verme mekanizmasını ise; Gözlemlemek, yönlendirmek, karar vermek, harekete geçmek şeklinde birbirini takip eden kavramlarla açıklamak mümkündür. 

Modern silahlı kuvvetleri yöneten komutanlar, mutlak başarıya ulaşabilmek için komuta kontrol inisiyatifini ellerinde bulundurmak zorundadırlar. Komuta katına iletilen en temel veriler dahi komuta kararına doğrudan etki edebilmektedir. Dolayısıyla etkili karar alınabilmesinde C2 sistem mimarisine çok büyük işler düşmektedir. Bu sistem mimarisinde oluşabilecek en ufak aksama, mevcut liderlik otoritesini temelinden sarsabilecek, hatta kaosa dönüşebilecektir.

Komuta Kontrol Savaşı Nedir?
Komuta Kontrol Savaşı Nedir?

Komuta Kontrol Savaşının Amaçları

Teknoloji çağımızın en değerleri ürünü olduğu kadar komuta kontrol savaşlarının da en önemli unsurudur. Çünkü “Bir C2 sistemi algılayıcıların, seyrüsefer unsurlarının, komuta ve füzyon merkezlerinin muhabere irtibatlarının ve karar sistemlerinin (yani bilgisayarlar) çevriminden oluşan bir dizi tali sistemden meydana gelen bir sistemdir.

İşte komuta kontrol savaşı da, hem düşman komuta merkezinin bilgi edinmesini engellemeyi hem de düşman komuta kontrol merkezleri ile savaş meydanındaki birlikleri arasındaki iletişimin kırılmasını amaçlamaktadır. Bu bağın kırılması hem komutanın hem de savaş alanındaki birliklerin bilgisiz kalmasını sağlayarak dilimizdeki tabiriyle elini kolunu bağlamaktadır. Bu anlamda komuta kontrol harbi bilgi savaşının askeri harekâtlara uygulanması bakımından bir alt kolu olarak değerlendirilmektedir.

Bilgi savaşı siyasi altyapı, ekonomik altyapı ya da fiziki altyapıyı hedef olarak alırken komuta kontrol harbi fiziki altyapılarla askeri altyapıları hedef olarak almaktadır. 

Komuta kontrol savaşları bir otorite ve düşman komutanına yöneliktir. Komuta kontrol, kendi KK sistemimizi koruma amaçlıyken düşmana saldırıyı içeren bilgi savaşlarının askeri uygulamasıdır. Komuta kontrol savaşı psikolojik operasyonları, elektronik harbi, istihbaratı ve bunların birbirleriyle olan karşılıklı ilişkilerini tanımlar. Bilgi savaşı stratejik, taktik ve harekâtsal düzeyde icra edilirken komuta kontrol harbi taktik ve harekâtsal seviyelerde yapılmaktadır. 

Bilgi harbi hem savaş hem de barış zamanlarında icra edilmektedir. Komuta kontrol harbi ise savaş yâda çatışma anlarında yapılmaktadır.

       Tüm teknolojiler için öncelikli hedefimiz milli teknoloji altyapısını oluşturmak olmalıyken, bunun ilk adımı da; milli bir politika çerçevesinde, belirlenecek kritik teknolojilere ağırlık verecek bir hamle olmalıdır. Ancak konu, vatanımızın savunulmasıyla ilgili en önemli konulardan biri olan komuta kontrol sistemleri olduğunda, bunun için gerekli tüm sistemin, silahın, aracın ve donanımın ülkemizin kendi mühendisi, tesisi ve projesi ile ülkemizde kurulacak ya da geliştirilecek bir savunma sanayii ile sağlanması daha da büyük önem kazanmaktadır. Bu bakımdan bir yandan belirli kalite standartları çerçevesinde, ordumuzun ihtiyacını karşılayacak ve bunları ordumuza aktaracak diğer yandan da sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek, ihtiyaçları anında karşılayabilecek, dış ülkelerde üretilen yeni gelişmiş teknolojiler üretildiğinde de bunları geliştirebilecek milli savunma sanayiinin kurulması ülkemiz açısından büyük bir gereklilik olarak sağlanmalıdır.