OSİ Referans Modeli Nedir?

OSİ Referans Modeli Nedir?

16 Ağustos 2021 0 Yazar: Bülent Keskin

1978 yılında ISO (International Organizations of Standarts) tarafından geliştirilen, Ağ iletişiminde standart bir model olan Osi Referans Modeli ile;

  • Ortamın fiziksel tasarımı,
  • Bu ortam üzerinden bir noktadan bir noktaya veri aktarımı ve kodlamanın yapılması,
  • Paketlerin oluşturulması ve varış noktasına yönlendirilmesi,
  • Veri aktarımı sırasında oluşan hataların çeşitli yöntemlerle giderilmesi,
  • Ağdaki bir hattın ya da birimin bozulması ya da ağda oluşan bir yoğunluk durumunda alternatif yolların değerlendirilmesi,
  • Paketlerin birleştirilmesi ve verinin kullanıcıya sunulması,
  • Değişik işletim sistemlerine sahip bilgisayarların birbiriyle olan haberleşmesi gibi daha pekçok işlemin yerine getirilmesi sağlanır.
Osi Referans Modeli Katmanları

Osi Katmanları

       Bu model, her katmanın görevinin belirlendiği 7 protokol katmanı ile tanımlanır ve her protokol katmanı karşı tarafta kendi katmanıyla haberleşir ve şekilde de ifade edildiği gibi her katmanda aktarılan veri, farklı biçimde isimlendirilir.

Fiziksel Katman: Verinin fiziksel (bakır tel, optic lif, hava…) ortamda taşınması için gerekli yapıyı, kodlamayı oluşturur.

Veri Bağlantı Katmanı: Bu katman, ağ üzerindeki bilgisayarların fiziksel olarak adreslenmesinden ve paketlerin aynı fiziksel bağlantı üzerinde olan bilgisayarlara taşınmasından, hata denetimi ile akış kontrolü görevinin yerine getirilmesinden sorumludur. Güvenli iletişim açısından önemli bir kavram olan MAC adresleri bu katmanda kullanılır. MAC kavramına ilerideki konularımızda değinilecektir.

Ağ Katmanı: Mesajların mantıksal adreslere taşınması için yönlendirme işleminin yapıldığı katmandır. Bu katman üzerinde yer alan mesaj birimlerine paket ya da datagram denir. Bu katman veri bağlantı katmanı tarafından sağlanan noktadan noktaya bağlantı ilkesine göre çalışır. İnternet omurgasını oluşturan yönlendiriciler bu katmanda çalışırlar. 

Taşıma Katmanı: Bu katman veri akış kontrolü, hata denetimi ve belirlenen hataların giderilmesi ile çoklama gibi hizmetleri sunar. Hata denetiminin yapıldığı son katmandır.

Oturum Katmanı: Bilgisayarlar arasında bağlantının kurulumunu, yönetimini, sonlandırılmasını ve uygulama veya sunum düzeyinde veri akışını kontrol eder. Ağ üzerinde bir bilgisayara bağlanarak oturum açmak gibi işlemlerin yapıldığı bu katman da çift yönlü haberleşme yapılır.

Sunum Katmanı: İletilecek olan verinin yapısının belirtildiği katmandır. Verilerin şifrelenmesi-sıkıştırılmasıyla, kod formatı ve dönüşümlerini ve verilerin gösterimini sağlar.

Uygulama Katmanı: Programların ağ kaynaklarına erişimini sağlar. 

       Katmanlar arasında geçiş yapan bilgilere bulunduğu katmanın başlık bilgisi eklenir ya da çıkartılır. Yukarıda bahsettiğimiz verilerin farklı adları temel olarak bu başlık bilgilerinin eklenip çıkartılmasıyla ortaya çıkan yeni veriyi ifade etmektedir.