Paydaş Analizi Nedir?

Paydaş Analizi Nedir?

13 Mayıs 2019 0 Yazar: admin

Paydaş analizi nedir sorusunu cevaplamaya önce paydaş nedir sorusundan başlayacak olursak paydaş , planlanan projeden direkt-dolaylı, olumlu-olumsuz etkilenen ya da projeyi etkileyen birey, kurum veya gruplardır. Hedef Kitle projeden doğrudan ve olumlu etkilenecekken nihai yararlanıcılar olarak belirlenen paydaşlar projeden uzun vadede dolaylı olarak olumlu etkilenecek gruplardır.

Bu noktada paydaş analizi ile paydaş kimdir sorusunun da cevabı bulunur. Yerel halk, Kullanıcılar, tüketiciler, Kamu kurumları, Özel Sektör gibi pek çok grup paydaşlar olarak tanımlanabilir. Bir diğer paydaş grubu da proje ortaklarıdır.

Paydaş Analizi Örneği

Paydaş Analizi, değerlendirmesi yapılacak mevcut sorundan ya da yapılacak olası projelerden etkilenebilecek tüm paydaş gruplarının belirlenmesi ile başlar, bu grupların sorun/proje ile ilişkilerinin değerlendirilmesi, zayıf ya da güçlü oldukları yönlerinin bulunması ve etkilerinin ne olacağının ortaya konulması ile tamamlanır.

Paydaş Analizi
Paydaş Analizi

Projelerimize Paydaşların Katılımının yararları nelerdir?

 • Analizlerle yapılan değerlendirmelerden elde edilen bulgular ışığında tutarlı karar alabilme,
 • Görüş birliğinin sağlanması ile ortak hareket kabiliyeti sunar,
 • Proje ilk aşamasından itibaren şeffaftır.

Analiz Sonuçlarının kullanım süreçleri nelerdir?

 • Olası sorunların analizi,
 • Hedef ve amaç belirleme,
 • Stratejiyi seçimi,

Paydaş Analizi için 4 Adım

1. Adım: Paydaşların Belirlenmesi

 • Projeden/Sorundan kimler olumlu ya da olumsuz etkileniyor?
 • Kimler çıkar sağlıyor?
 • Projeye kimler destek veriyor, direnç gösterenler kim? 
 • Savunmasız ve hassas gruplar belirlendi mi? 
 • Direk ya da dolaylı etkilenen gruplar kimler?

2. Adım: Paydaşların İlgilerinin ve Çıkarlarının Tespit Edilmesi

 • Paydaşlar ne bekliyor olabilir?
 • Paydaşların muhtemel yararları nelerdir?
 • Hangi paydaşların çıkarları, projenin hedefleri ile çelişiyor? 
 • Paydaşlar projeye ne gibi mali katkı sağlayabilir ve buna yaklaşımları nedir?

3. adım: Paydaşların Güçlerinin ve Etkilerinin Saptanması

 • Paydaşlar güç sıralamasına konuldu mu?
 • Hangi paydaşlar arasında direk ya da dolaylı bir bağ var?
 • Fiyatları, Kaynakları kim belirliyor ya da kontrol ediyor? 
 • Yasal sorumluluk kimde?

4. adım: Paydaşlara Karşı Olası Eylemler 

 • Paydaşların, ilgileri, Yarar/zararları, etki/güçleri belirlenir. 
 • Süreç yönetiminde ilgili bölümlerdeki süreç rolü ve zamanı belirlenir.
 • Elde edilen veriler Proje planında değerlendirilir.

Konuyla ilgili strateji yönetimi kategorimize bakmanızı önererek yazımızı sonlandıralım.

Mutlu Günler..