Pazar Segmentasyonu

Pazar Segmentasyonu

10 Ağustos 2019 Kapalı Yazar: admin

Pazar Segmentasyonu nedir?

       Müşteri-Pazar Segmentasyonu özetle, Hedef Kitle Analizi çerçevesinde yapılan çalışmaların bütünüdür ve tüm pazarlama fonksiyonlarında olduğu gibi Dijital Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve aslında bundan öte bu stratejinin başarıya ulaşması açısından önemli bir araçtır.  Web Site tasarımından, SEO ve Sosyal Medya Yönetimine kadar Dijital Medyaya ilişkin tüm konular için de önemlidir. Hedef Kitle Analizi hakkında detaylı bilgilerin verildiği çalışmamızı da okumanızı öneririz.

Pazar Segmentasyonu neden gereklidir?

       İşletmeler açısından Müşteri Pazar Segmentasyonu, aşağıdaki amaçlara ulaşmayı sağlamaktadır:

  • Potansiyel müşterilerin ortak noktalarının dağılımlarını tanımlar. (örneğin tutumları, davranışları, ya da pazarlama amaçlarımızla nasıl bir ilişki içerisinde olabilecekleri vb.) 
  • Hedef kitlenin yaşam tarzı, inanç sistemleri, davranış biçimleri gibi konularda nasıl sınıflandırılabileceğini anlamamızı sağlar.
  • Hedef Kitle segmentlerinden her birinin kendi segment özelliklerine göre kısa ya da uzun vadedeki amaçlarımıza nasıl tepki vereceklerini öngörebilmemizi sağlar.
  • Hedef Kitlenin istek ve ihtiyaçlarına en uygun teklifleri, kampanyaları hazırlamamıza olanak sağlar. 
  • Program ve stratejilerin geliştirilmesi ve yayılması için uygun kanalları (örneğin, medya kanalları, kişisel iletişim ve sosyal destek ağları) tanımlamamıza olanak verir. 
Müşteri Pazar Segmentasyonu nedir?
Pazar Segmentasyonu nedir?

Müşteri Segmentasyonu Çeşitleri nelerdir?

 Müşteri-Pazar Segmentasyonu (Bölümlendirme) genel olarak bu amaçlara hizmet ederken segmentasyonun nasıl yapılacağı konusunda da bazı bilgiler vermek yerinde olacaktır.

 Pazar-Müşteri Segmentasyonunu genel olarak aşağıdaki gibi çeşitlendirilebilirsiniz.

Coğrafi Segmentasyon: Müşterilerin yerleşim ya da etkin oldukları coğrafi birimlere göre (ülke, şehir, ilçe, mahalle, kasaba gibi) bölünmesidir. Örneğin araç bakımı ve yedek parça ürünleri satan bir şirket, müşterilerini araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere göre ya da onların ulaşım noktalarına göre bölümlendirebilir.

Davranışsal Segmentasyon: Davranışsal Bölümlendirme, hedef kitle ya da potansiyel müşterilerin bir ürün ya da hizmete ilişkin ilgileri, tercihleri, onların herhangi bir ürüne yaklaşımları çerçevesinde yapılır. Örneğin yeni çıkan ürünleri takip eden ve bunları kullanmayı tercih eden kişilere yönelik bir bölümlendirilmeye gidilebilmektedir.

Durumsal Segmentasyon:  Durumsal Bölümlendirme, kitle ya da potansiyel müşterilerin özellikle herhangi bir zaman içerisinde, bir ürüne ya da hizmete duydukları talep ya da ihtiyaçlarına göre yapılır. Örneğin anneler gününde yapılan kampanyalar durumsal bir segmentasyon olarak değerlendirilebilir.

Demografik Segmentasyon: Hedef Kitlenin demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek vb.) bölümlendirilmesidir.

Psikografik Segmentasyon: Hedef Kitleniz nasıl bir aile hayatına sahip, onların harcama alışkanlıklarını kim etkiliyor?, Hedef kitlenin ürünlerinizi almasını sağlayacak unsurlar neler?, Hedef Kitlenin hobileri ilgi alanları ne?, Sunacağınız ürün ya da hizmet için hedef kitleniz gerekli alım gücüne sahip mi?, Hedef kitleniz sosyal medyayı nasıl kullanıyor? vb. soruların cevap bulduğu, onların hayat tarzı ve değerlerine ilişkin yapılan bölümlendirmedir.