PEST Analizi Nedir?

PEST Analizi Nedir?

14 Ağustos 2019 Kapalı Yazar: Bülent Keskin

PEST Analizi; Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerdeki değişimlerin marka ya da kurumu nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için yapılan analizdir. Hedef Kitle ve onların davranışlarını etkileyen çevresel faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılır.

PEST analizi farklı değerlendirmelerde kullanılabileceğinden yapılış amacından ayrılmamak için konusunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Örneğin kurumun bulunduğu mevcut pazarı mı, markanın içinde bulunduğu pazarı mı, kurumdaki bir birimi mi, olası bir satın almayı mı ya da yatırım fırsatını mı ya da ortaklık arayışını mı değerlendiriyorsunuz?

Bülent Keskin
Bülent Keskin

PEST Analizi Değişkenleri

PEST analizi değişkenlerini etkileyen olası politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler şunlar olabilir:

POLİTİK FAKTÖRLER

 • Ekolojik/Çevresel Olaylar
 • Mevcut pazar yasal durumu
 • Gelecek Mevzuat
 • Uluslararası mevzuat
 • Düzenleme kurum ve süreçler
 • Devlet Politikaları
 • Hükümet yaklaşımları ve değişiklikler
 • Ticaret Politikaları
 • Fon,Teşvik ve değişimler
 • Bulunulan Pazar lobisi ve baskı grupları
 • Uluslararası lobi ve baskı grupları
 • Savaş ve Çatışmalar

EKONOMİK FAKTÖLER

 • Bulunulan pazarda ekonomik durum
 • Ekonomik trendler
 • Denizaşırı ekonomi ve trendler
 • Genel vergilendirme durumları
 • Ürün/Hizmetlere ilişkin vergilendirme durumları
 • Dönemsel/Mevsimsel Durumlar
 • Pazar ve Ticari döngü
 • Özel sektörel faktörler
 • Döviz kurları ve etkisi
 • Pazar rotası ve dağıtım trendleri
 • Uluslararası ticaret ve parasal konular

SOSYAL FAKTÖRLER

 • Yaşam biçimi trendleri
 • Demografikler
 • Müşteri düşünce ve yaklaşımları
 • Medya kullanımları
 • Sosyal faktörleri etkileyen yasal düzenlemeler
 • Marka/Şirket imajı
 • Tüketici satın alma alışkanlıkları
 • Moda ve rol modeller
 • Baskın olay ve etkileyici unsurlar
 • Alışveriş yapma biçimleri ve trendleri
 • Etnik/Dini faktörler
 • Reklam ve tanıtım biçimleri
 • Etik unsurlar

TEKNOLOJİK FAKTÖRLER

 • Teknolojik değişimler
 • Rekabet teknolojileri ve geliştirme
 • Araştırma Bütçeleri
 • Adanmış/Bağımsız teknolojiler
 • Alternatif ürün teknolojileri ve çözümler
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri
 • Teknoloji doyma noktası tespiti
 • Müşteri satınalma mekanizmaları ve teknoloji
 • Teknoloji Mevzuatı
 • İnovasyon potansiyeli
 • Küresel iletişim ve haberleşme
PEST Analizi
PEST Analizi Örneği

Strateji Yönetimi kategorisinde aşağıdaki stratejilerle ilgili yazılara devam edeceğiz.

 1. Pazar-Marka Analizi
 2. 7s Analizi
 3. BCG (Boston Consulting Group) Matrisi (Growth Market Share Matrix)
 4. Paydaş Analizi
 5. Porter 5 Kuvvet Analizi
 6. Hedef Kitle Analizi
 7. Pazarlama Karması ve Pazarlamanın 4P si
 8. PLC (Product Life Cycle) Analizi
 9. Müşteri-Pazar Segmentasyonu
 10. Servequal Analizi ve Hizmet Kalitesi
 11. GFTZ Analizleri (SWOT Analysis)

#PEST Analizi, PEST Nedir? PEST Analizi Örneği