SEO ve Sosyal Medya Yönetiminde Rakip Analizi

SEO ve Sosyal Medya Yönetiminde Rakip Analizi

24 Ağustos 2019 Kapalı Yazar: Bülent Keskin

Rakip Analizi tüm stratejik kararların merkezinde olması gerektiği gibi Dijital Medya Yönetiminin de doğru biçimde yapılarak amacına ulaşması bakımından oldukça önemlidir.

Bir başka değişle, Dijital Pazarlamanın, pazarlama faaliyetleriyle paralel ve bir bütünlük içerisinde çalışması ve dolayısıyla karlılığı arttırıcı bir unsur olarak işlerlik kazanması ancak Dijital Medya Stratejilerinde önemli bir yeri olan bu Analizin doğru biçimde yapılmasıyla mümkündür.

“Kendinden ve düşmanından, onun ve senin güçlü ve zayıf yanlarından, haberin yoksa her muharebede yenilmeye mahkumsun. Yalnız kendini bilip, düşmanını bilmezsen çok büyükzararlar görebilirsin.”

M.Ö. 500 yıllarında yaşayan ve Strateji Bilimi’nin kurucusu Sun Tzu’ya ait olan bu sözler günümüzde de hala geçerliliğini korumaktadır. Günümüz rekabet ortamında da kendini, ürün ve hizmetlerini olduğu kadar rakip ve pazarını tanımak ve bunlara göre stratejiler geliştirmek hedeflere ulaşmak için gerek şarttır.

Rakip Analizi
Rakip Analizi

Rakip Analizi SEO ve Sosyal Medya Yönetiminde nasıl yapılmalıdır?

Burada Online Rakip Analizi SEO ve Sosyal medya yönetimi özelinde Dijital Medya’nın öncelikli konusudur. İşte bu noktada da aşağıdaki bazı sorularla bunu yapabiliriz.

Analiz için bazı sorular

  1. Dünya’nın genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük ölçüde kullanılan Google Arama motoru ya da Diğer arama motorlarında ürün ya da hizmetlerinizi arattığınızda hangi markalar üst sıralarda çıkıyor?
  2. Bu rakiplerinizin pazar payları ve pazara etkileri ne ölçüde?
  3. Rakipleriniz hangi müşteri kitlesini hedeflemekte ve nasıl pozisyon alıyorlar?
  4. Rakipleriniz Ürün/hizmet maliyetleri nedir ve maliyet avantajına sahipler mi?
  5. Rakiplerinizi Marka Algıları nasıl ve müşterileriyle hangi yönlerini kullanarak iletişimegeçiyor, Marka sadakati sağlıyorlar?
  6. Enbaşarılıveenbaşarısızrakiplerkimler?Neden?
  7. Rakipleriniz Amaçları ve Hedefleri konusundaki öngörüleriniz neler?
  8. Sosyal ağları en etkin biçimde kullanan rakipleriniz hangileri ve dijital mecralardahangi stratejileri uyguluyor, hangi kampanyaları kullanıyorlar?
  9. Dijital mecraları aktif biçimde kullanan Rakipleriniz marka sadakatini nasıl sağlıyor ?
  10. Rakipleriniz ve işletmeniz için SWOT Analizi yaptınız mı?

10 soruyu verilecek cevaplar neticesinde artık rakiplerinizin ve hatta kendinizin farkında olmadığınız bazı durumları görmüş olacaksınız ki pazarlama stratejilerinin oluşturularak hedeflere ulaşılması konusunda bu, önemli avantajlar sağlayacaktır.

Son bir not!

Analiz sürecinde rakipleriniz hakkındaki bilgileri nereden temin edebilirim derseniz: Rakiplerinizin web sayfalarından, Yıllık Raporlarından, Gözlemlerinizden, TV veya basında çıkan yeni haber ve yazılardan, Müşteriler veya satış elemanları ile iletişime geçerek ya da sosyal mühendislik yöntemleri ile.