Teknoloji ve Küreselleşme

Teknoloji ve Küreselleşme

23 Temmuz 2019 0 Yazar: admin

Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber yaşanılan hızlı değişim günümüzde askeri ve coğrafi üstünlüğü ön plana çıkaran saldırılar yerine, bilgisayar sistemleri üzerinden daha kolay ve kısa sürede yapılabilen saldırıları mümkün kılmıştır. Gelin Küreselleşmenin teknolojik boyutunu bu noktada irdeleyelim.

Bilgi Savaşları

Artık bir bilgisayar korsanı yanlızca bilgisayar, modem ve telefon hattı yeterliliği ile bir şebekeye bilgi taarruz araçlarını kullanarak saldırabilmekte, kritik altyapı ağlarını kesintiye uğratabilmektedir. Bu nedenledir ki Devletlerin güvenliği açısından da bir bilgisayar korsanı, kişisel bir nedenden dolayı, protesto hatta ve hatta hobi amaçlı olarak bile, gelişmiş bilgi sistemlerini tehdit edebilir konumdadır.

Bilgi Savaşı

Örneğin, internet üzerinden gönderilen bir virüsler, binlerce hatta milyonlarca bilgisayarı etkileyerek çok büyük zararlara neden olabilmekte, geçtiğimiz haftalarda ABD ve Kuzey Kore çekişmesinde de yaşandığı gibi altyapı sistemlerini çökertebilmektedir. Genel adıyla Bilgi Savaşı olarak adlandırılan ve ilerideki yazılarımda ayrıntılı olarak değerlendireceğim bu yeni çağın savaş biçiminin günümüze en yakın örneği ve en net hali ile ilk uygulamalarını görebildiğimiz Körfez savaşlarında da olduğu gibi, karşı tarafın birliklerine ait haberleşme ve Komuta Kontrolü bilgisayar ortamında yapılan müdahalelerle etkisiz hale getirilebilmektedir. Yine Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte de Bilgi Savaşı  yöntemlerinin kullanıldığı aşikardır.

       Bilginin hâkim olduğu çağımızın toplumsal yaşamı; bilgi artışındaki büyük hız, bu bilginin gelişmiş iletişim imkânlarının kullanılmasıyla sağlanan hızlı aktarımı ve bunların sonuçlarından biri olarak da yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla, bireysel anlamda yaşantı biçimlerini, devletler anlamında da güvenlik, strateji ve birbiriyle ilişkili benzer pek çok kavramı etkileyen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilgi Teknolojileri ve Küreselleşme

Bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler, yaşadığımız Dünya’da da kurumlar açısından aşağıdaki yönleriyle etkilemektedir. 

  • Yaratılan zenginliğin değişimi;
  • Güç dağılımının değişimi;
  • Karmaşıklığın artması (sistemlerin bütünleşmesi anlamında);
  • Mesafelerin kısalması;
  • Yaşam tempomuzun artmasıyla zamanın sıkışması biçimindedir.
Küreselleşme

Küreselleşme nedir ki?

Küreselleşme süreci artık herkesin bildiği ama birçok kişinin içeriğini tam kavrayamadığı veya farklı amaçlarla kullandığı bir kavram ya da süreci ifade etmektedir. Kimileri bu sürecin yeni bir sömürü yöntemi olduğunu ileri sürerken, kimileri de küresel gönenç artışı için bir fırsat olduğunu iddia etmektedir. Kimilerine göre küreselleşme iktisadi açıdan liberalizm, kimilerine göre demokratik kavramların ve kuralların evrenselliği, kimilerine göre evrensel insan hakları, kimilerine göre çevreyle ilgili sorunlar, kimilerine göre ise yukarıdakilerin hepsini kapsayan bir süreç ile ilgili bir kavramdır.

Küreselleşme kavramının popülerliğine ve bu konudaki literatürün genişliğine rağmen, kavramın kesin bir tanımı yoktur. Genel ifadelerle küreselleşme, bütünleşen, ama aynı zamanda parçalanan, evrenselle yerelliğin ironik bir şekilde birbirine geçtiği ve karıştığı bir dünya imgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca 20. yüzyılın insanı Karl Polanyi’nin ifadesiyle “büyük dönüşüm”e tanıklık ediyor.”

Küreselleşme ve Teknoloji

P.G. Cerny’nin ifade ettiği üzere: “Küreselleşme yeni bir dünya düzeninin değil fakat yenidünya düzensizliğinin, hatta üst üste gelen ve rekabet halindeki otoritelerin, çoklu bağlılıkların ve kimliklerin, prizmatik uzay ve inanç nosyonlarının oluşturduğu “yeni bir ortaçağ” işaretçisi olarak görülebilir.

Kısaca, küreselleşme; dünyanın tek bir mekân olarak algılanabilecek ölçüde sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreci ifade etmektedir.

Aslında konuya henüz giriş yaptıktan sonra Bilgi güvenliği, bilişim güvenliği ve milli güvenlik kavramlarını incelediğimiz önceki yazıyı da okumanızı öneririz.