Ürün Yaşam Döngüsü Eğrisi ve Ürün geliştirme stratejilerindeki önemi

Ürün Yaşam Döngüsü Eğrisi ve Ürün geliştirme stratejilerindeki önemi

12 Aralık 2018 0 Yazar: admin

      Ürün Yaşam Döngüsü bir ürünün fikir olarak ortaya çıkmasından, pazardaki varlığının sona ermesine kadar geçen tüm süreçleri kapsar. Şirketler için yeni ürün geliştirme ve/Veya ürünün durumunu değerlendirme amacıyla kullanılan önemli ürün geliştirme stratejileri araçlarından birisidir.

Ürün yaşam eğrisi 4 süreçte değerlendirilmektedir. Bazı ürünler için yaşam döngüleri pazara giriş evresi ile son bulurken bazıları için de bazı süreçler diğerlerinden hızlı gelişebilmektedir.

Ürün yaşam eğrisi dönemlerinin özellikleri

Pazara  Giriş Evresi: Ürün pazara sunulduğunda başlar. Karlar dağıtım ve tutundurma harcamalarının yüksek olması nedeniyle negatif ya da düşüktür.  

Gelişme Evresi: Ürüne olan talep ve ürünün satışları, ürünün tüketici ihtiyaçlarını maliyet etkin biçimde karşılaması ile hızlı biçimde artmaya başlar. Tüm başarılı ürünler için Ürün Yaşam Döngüsünün kritik evresidir. Ürün geliştirme stratejileri kapsamında oldukça önemlidir. Bu aşamada fiyat düşer, dağıtım artar.

“Early adaptors” yani ürünleri ilk deneyimleyen grup ürünlerinize ulaşarak bunlar hakkındaki değerlendirmeleri kendi ağlarında yapıyor olabilirler. Yeni rakiplerin pazara girmesiyle dağıtım kanallarında da artış görülür.

Tutundurma maliyetlerinin yüksek hacimlerde sabit kalmasıyla birlikte birim üretim maliyetleri de düşer ve Karlar artmaya devam eder.

Ürün Yaşam Döngüsü Eğrisi
Ürün Yaşam Döngüsü Eğrisi

Doygunluk Evresi: Ürün yaşam eğrisinde ürün satış hızlarında düşmenin görüldüğü bu aşama,genellikle diğer aşamalardan uzun sürer. Rakiplerin fiyat düşürdükleri,tutundurma giderlerini arttırdıkları görülür. Bu ise kardaki azalışı arttırır.Pazarlama karması değişikliği anlamında; fiyatların düşürüldüğü, pazarlama kampanyalarının daha yoğun kullanıldığı daha agresif politikalar izlenir.  Ürün üzerinde değişiklikler yapılarak talebin arttırılmasına çalışılır.

Sona Erme: Satışlar, yeni ve daha teknolojik ürünlerin pazara girmesi, tüketici davranışlarındaki değişiklikler ve rekabet gibi nedenlerle düşer. Bu aşamada şirketler rekabetin düşmesi ya da ürünün yeniden gelişme aşamasına dönmesi gibi beklentiler üzerine kendilerini konumlandırabilirler.

Ürün yaşam eğrisi dönemlerinin özellikleri-PLC Modeli Nasıl Kullanılır?

BCG Matrisinin kullanılmasıyla pazar payı ve gelişiminin değerlendirilmesi kapsamı içerisinde değerlendirilen ürün ya da hizmetlerin hangi aşamada olduklarını anlamak ve değerlendirmek için kullanılır ve işletmelere yeni ürün geliştirme,varolan üründen vazgeçme ya da bekleme gibi alternatifleri değerlendirmeleri için yol göstericidir.