Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

15 Eylül 2017 1 Yazar: admin

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu adından da anlaşılacağı gibi yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanması hususundaki sorumluluğu tanımlar. Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu elektrik ya da elektrik-elektronik mühendisleridir. Ancak ilgili mühendislerin de yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu belgesine de sahip olması gerekir. Bu zorunluluğun ilgili kanun ve yönetmeliklerden geldiğini belirtmeden de geçmeyelim.

Kimler Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu olabilir? yazısında konuyla ilgili genel ve önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu nedir?

Yüksek gerilim, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde “Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilim” şeklinde tanımlanır.

Yüksek Gerilim işletme sorumluluğunun temel amacı yukarıda da bahsettiğimiz gibi yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Aslında can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında işletmelerin faaliyetlerine kesintisiz devam etmeleri açısından da yapılacak kontrolleri  kapsar.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu kimdir?

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde görev, yetki ve çalışma yöntemlerinin belirlendiği Yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi ve Elektrik SMM Belgesine sahip elektrik mühendisleri YG İşletme Sorumlusu olabilir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu ne yapar?

  • İşletme sorumlusunun görevi üstlenmesi ile ilgili tesiste denetlemeler yaparak eksik ve kusurları belirlereyerek bunları ve alınması gereken önlemleri işletme sahibine rapor eder.
  • Konuyla ilgili farkındalığın arttırılması konusunda her zaman olduğu gibi bu konuda da en önemli konu eğitimdir ki işletme sorumlusunun tesiste çalışan personelin olası hataları asgariye indirmek amacıyla personele eğitim vermesi de görevleri arasındadır.
  • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluğu eğitimlerinde de sık sık değinildiği üzere personelin bilgilendirilmesi, ilgili teçhizatın verilmesinin sağlanması ve bunların takibi de sorumluluk dahilindedir. Bunların imza karşılığı yapılması ve takibi Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu açısından önemlidir.
  • Yüksek Gerilim tesislerinde gerekli manevraların yapılmasında tek sorumlu Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu dur ki ilgili işlerin onun talimatıyla dahi başka biri tarafından yapılması sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  • Yüksek gerilim tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği kapsamında Topraklama kontrol ve önlemlerin alınması ve işletme sahibine bildirilmesi de Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusunun sorumluluğundadır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği ve ilgili diğer Yönetmelikler

Emo Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği konuyla ilgili yönetmeliklerden en önemlisidir. Bu yönetmeliğin 2.maddesinde belirtildiği gibi, “1 kV‘un üstündeki yüksek gerilim (YG) tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.“

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

1 kV üstü yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri bu yönetmelikle belirlenmiştir. Elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 7n maddesinde belirtildiği üzere “İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.”

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Ücreti

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 2017 yılı için belirlenen tüm ücretlere link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Elektrik SMM  hizmetleri kapsamında verilen Topraklama Raporu ve Elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesiyle ilgili yazılara linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.